Trener - Ewa Nieć

Ewa Nieć

Wykształcenie:

Uzyskała wykształcenie wyższe ekonomiczne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  Kształciła się i zdobyła certyfikaty w: The Art & Science of Coaching (Wszechnica UJ i Erickson College Vancouver Canada) – Erickson Professional Coach; Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii (Dojrzewalnia Róż – patronat Polskie Towarzystwo Psychologiczne) – trenerka rozwoju osobistego i komunikacji; Master of Public Administration (Copenhagen Business School, Grand Valley State University USA, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE Kraków), szereg szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje coacha i trenera.
 

Specjalizacja:

Coach (biznes coach i life coach), trener rozwoju osobistego i komunikacji, konsultant rozwoju umiejętności miękkich w biznesie. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji opartej o metodę NonViolent Communication (Porozumienie Bez Przemocy) oraz podnoszenia kompetencji menedżerskich, budowania relacji w zespołach, rozwoju marki osobistej, a także rozwoju organizacji w obszarze work – life balance.

Doświadczenie:

Na co dzień przedsiębiorca (współwłaścicielka firmy z branży kriogenicznej, wcześniej prezes i członek rady nadzorczej) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dużych organizacjach, administracji (m.in. urząd marszałkowski i wojewódzki), małych firmach oraz stowarzyszeniach jako pracownik i manager średniego i najwyższego szczebla. Członek zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Coachów. 

Pracując w różnorodnych środowiskach budowała zespoły osiągające sukcesy, pracujące z pasją i zaangażowaniem, dzięki zarządzaniu kompetencjami pracowników prowadzącemu do rozwoju osobistego i mającemu wpływ na rozwój organizacji. Dostrzegając wartość komunikacji międzyludzkiej buduje zespoły nastawione na realizację celu i pracujące efektywnie i z radością. Propaguje i wspiera aktywność zawodową opartą o entuzjazm, poprzez zachowanie balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia dla firm i organizacji oraz coaching indywidualny. Rozwija ludzi podczas Coachingu (biznes coach i life coach), szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji; jest konsultantką rozwoju umiejętności miękkich w biznesie.

Realizacje i współpraca:
 • Kriosystem Sp. z o.o.
 • ZUS III odział w Warszawie
 • Fundacja Kobieta i Natura 
 • Fundacja MIMO WSZYSTKO
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • Arla Global Financial Services Centre Sp. z o.o.
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Stowarzyszenie Profesjonalnych Coachów
 • Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR
 • FeRPay.com Przelewy bez granic
 • Festiwal Progessteron
 • Akademia Inspiracji Tajgołka
 • Pracownia Rozwoju Osobistego PoSkrzydła

Szkolenia:

Rozwiązywanie konfliktów (NVC)

Jak radzić sobie z konfliktami wykorzystując NonViolent Communication, czyli Por…

Najnowszy artykuł