Trener - Aneta Kutnik

Aneta Kutnik

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.  Absolwentka Szkoły Trenerów i Komunikacji Opartej na Empatii prowadzonej przez Dojrzewalni Róż pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka treningu Coachingu Opartego Na Potrzebach (The Center For Non-Violent Communication). Dodatkowo doskonaliła rozwój osobisty na licznych kursach i warsztatach w Anglii, między innymi: Thames Valley University, Londyn: Basic Counselling Skills.

Specjalizacja:

Trenerka Non-Violent Communication

Doświadczenie:

Posiada bogate doświadczenie pracy pedagogicznej, trenerskiej i administracyjnej w międzynarodowym środowisku dla firm w kraju i zagranicą, m in. Tesco Polska, Kenham Building Ltd (Construction Company UK), Bondminster Ltd. (Property Development and Management UK), Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Tesco Polska.

Specjalizuje się w szkoleniach prowadzonych w języku polskim i angielskim w takich obszarach jak rozwój umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, przywództwo - szczególnie z perspektywy Nonviolent Communication (Porozumienia bez Przemocy). Jej atutem jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Ponad osiem lat mieszkała w Anglii i spotkania z ludźmi różnych kultur niezmiernie wzbogaciły jej osobowość, otworzyły na różnorodność i bogactwo relacji.

Prywatnie żona i mama. Dba o jakość swojej pracy korzystając z superwizji.
 
Realizowała projekty szkoleniowe m.in. dla:
 • Tesco Polska Sp z o o
 • Pracownia PoSkrzydła
 • Związek Harcerstwa Rzczeczpospolitej Polskiej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • Organizacja Pozarządowa Positive Awareness (UK)
 • Szkoła Trenerów i Komunikacji Opartej na Empatii
 • Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności „Increa”
 • Festiwal Rozwoju Osobistego Progressteron
 • Centrum Zarządzania i Administracji Kraków
 • Fundacja Czarna Owca Pana Kota
 • Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Ekoland (Węgrzce)
 Oraz liczne szkolenia otwarte oparte na autorskich programach.
 
Główne predyspozycje i umiejętności trenerskie:
 • Autentyczność
 • Wrodzona chęć wspierania innych w rozwoju
 • Swoboda i umiejętność przekazywania wiedzy w języku polskim i angielskim
 • Bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne i trenerskie potwierdzone certyfikatami
 • Wrodzona umiejętność aktywnego słuchania
 • Wysoka samoświadomość i refleksyjność wynikająca z ciągłego rozwoju osobistego
 • Otwartość i ciekawość poznawcza
 • Swoboda pracy z ludźmi z różnych środowisk, kultur i w różnym wieku.

Szkolenia:

Rozwiązywanie konfliktów (NVC)

Jak radzić sobie z konfliktami wykorzystując NonViolent Communication, czyli Por…

Zaawansowana komunikacja

Jak osiągnąć przełom w kontaktach dzięki rozmowie?

Utrzymuj work-life balance

Jak radzić sobie ze stresem w pracy by być produktywnym?

Skuteczna komunikacja z dzieckiem

Warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o metodę Porozumienia Bez Przemoc…

Wywieraj skuteczniej wpływ na ludzi!

Wywieranie wpływu przez konstruktywną komunikację (NVC)

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł