Trener - Wiesław Porosło

Wiesław Porosło

Wykształcenie:

Ukończył Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania w Krakowie, The Art & Science of Coaching Erickson College w Krakowie, szkolenia w The Coaching Academy w Londynie oraz Terri Levine's Online Coaching U. Od 2003 roku jest członkiem International Association of Coaching.

Specjalizacja:

Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kompetencje menedżerów różnych szczebli, najczęściej jest partnerem w rozwoju dla wyższej i średniej kadry zarządzającej. Wspiera menedżerów prowadząc coaching indywidualny i grupowy.

Doświadczenie:

Zrealizował projekty szkoleniowe dla ponad 1450 osób a także ponad 2500 tysiąca godzin doradztwa i coachingów. Od 12 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń biznesowych menedżerów różnych szczebli. Wspiera menedżerów prowadząc coaching indywidualny i grupowy.

Jest propagatorem coachingu w wydaniu menedżerskim. Będąc pragmatykiem, specjalizuje się w zastosowaniu myślenia systemowego w pracy menedżerów i doskonaleniu ich kompetencji zarządczych. Prowadzi szkolenia z zakresu coachingu menedżerskiego, coachingu grupowego, przywództwa, budowania zespołów, grupowego rozwiązywania problemów, rozwijania postaw przedsiębiorczych oraz zarządzania doznaniami klientów i budowania strategii opartej na zarządzaniu doznaniami klientów. Prowadzi też warsztaty strategiczne oraz kompleksowe projekty dla firm wdrażających standard obsługi klienta lub zarządzanie doznaniami klientów.

W latach 90. pracował w branży telekomunikacyjnej. Był aktywnym propagatorem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, w tym idei powszechnego dostępu do Internetu, wówczas przyjmowanej z niedowierzaniem, m.in. podczas Krajowych Sympozjów Telekomunikacji. Ma wieloletnie doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe, dzięki którym odkrył pasję do pracy z ludźmi.  Współautor książki Menedżer coachem”.

Od 2007 roku, wraz z Olgą Rzycką, prowadzi w Krakowie szkolenia otwarte pod nazwą „Menedżer coachem” skierowane do menedżerów zainteresowanych praktycznym poznaniem coachingu oraz pragnących doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie. Specjalizuje się zwłaszcza w zagadnieniu odnajdywania równowagi między pracą i życiem osobistym dla menedżerów w średnim wieku. Prowadzi coaching przedsiębiorczości dla osób stawiających na niezależność, zamierzających budować własny biznes. Ponadto, osobom ceniącym sprawność fizyczną, ruch na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą oferuje tzw. life coaching, nastawiony na wprowadzanie zdrowych zmian w codziennym życiu. Propagator aktywnego stylu życia i miłośnik gór. Były przewodnik tatrzański, obecnie maratończyk. Uprawia też kwalifikowaną turystykę wysokogórską.

Portfolio trenera obejmuje współpracę m.in. z: Polkomtel, Kolporter, Kompas Polska, Robobat, Merida, SGI Baltis, Narodowym Bankiem Polskim, ING, Bankiem Zachodni WBK, Sygma Bank, mBankiem, DUKA, V-Soft, Quantum Software, WASKO, Mostva. Szkolił on i prowadził coachingi dla dziesiątków właścicieli i przedsiębiorców w ramach projektów wspomagających przedsiębiorczość.

Szkolenia:

Leadership - Jak być liderem?

Przywództwo skoncentrowane na rezultatach.

Menedżer coachem

Szkolenie otwarte

Menedżer jako mistrz dialogu

Jak rozwiązywać problemy zarządzania poprzez rozmowę?

Zaawansowana komunikacja

Jak osiągnąć przełom w kontaktach dzięki rozmowie?

Zdyscyplinuj swoje myślenie

Doskonalenie kompetencji analitycznych. Jak analizować głębiej i wyciągać trafne…

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł