Trener - Anna Dolot

Anna Dolot

Wykształcenie:

Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK. Jest także wykładowcą akademickim i prowadzi zajęcia z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi, Rynku pracy oraz Polityki personalnej w hotelarstwie i gastronomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Otworzyła przewód doktorski, pisze pracę doktorską i prowadzi badania w obszarze coachingu jako metody rozwoju kompetencji.

Specjalizacja:

Trener z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizacja szkoleniowa: zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa klienta, umiejętności osobiste: zarządzanie sobą w czasie, komunikacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Doświadczenie:

Przeprowadziła ponad 200 dni szkoleniowych, współpracuje z firmami rodzinnymi i koncernami międzynarodowymi, sektorem publicznym i prywatnym, w obszarze usług i produkcji, z kadrą zarządzającą, menedżerami, specjalistami oraz pracownikami liniowymi.

Specjalizuje się w następujących dziedzinach:

  • zarządzanie zespołem, współpraca zespołowa, zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • prezentacje i wystąpienia publiczne;
  • obsługa klienta (w tym obszary związane ze sprzedażą i elementami negocjacji);
  • komunikacja (zarówno grupowa, jak i indywidualna, ukierunkowana na efektywne przekazywanie informacji, jak również zmierzająca do rozwoju pracowników, przygotowania ich do zmiany czy rozwiązywania trudnych sytuacji);
  • zarządzanie sobą w czasie;
  • train the trainers.

Posiada również doświadczenie w przygotowaniach procedury Assessment/Development Center, w sesjach coachingowych, a także w projektach z zakresu rekrutacji i selekcji oraz badania poziomu jakości obsługi klienta typu „Tajemniczy Klient”. Ma praktyczne doświadczenie biznesowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań sprzedażowych (nawiązanie kontaktu, spotkania sprzedażowe, negocjacje, opieka nad klientem).

Wybrani klienci: BP, Kotlin, Igepa Polska, Centrum Druku, Strabag, FIAT, Sieć Delikatesów „Zachęta”, Automationstechnik, Sieć Hoteli „WAM”, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, AnbiTech, Riser, Delphi Poland SA.

Szkolenia:

Menedżer jako mistrz dialogu

Jak rozwiązywać problemy zarządzania poprzez rozmowę?

Profesjonalna obsługa Klienta - szkolenie

Jak zapewniać profesjonalną obsługę w trakcie komunikacji z Klientem?

Obsługa reklamacji

Jak zyskać lojalnego Klienta podczas obsługi reklamacji?

Prezentacja handlowa

Jak poruszyć serce i portfel Klienta podczas krótkiej prezentacji handlowej?

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł