Trener - Tomasz Kras

Tomasz Kras

Wykształcenie:

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, szkoły trenerów i konsultantów Zarządzania, The Art and Science of Coaching (Erickson College International, ICF).

Specjalizacja:

CEO ProOptima, konsultant, trener. Od 15 lat rozwija kompetencje liderów i zespołów oraz wspiera firmy w zmianach organizacyjnych służących budowaniu pro-klienckiego podejścia.

Doświadczenie:

Kierując firmą, zrealizował kilkadziesiąt różnych projektów z zakresu obsługi Klienta (CX), rozwoju kompetencji menedżerów wszystkich szczebli i zespołów pracowników, koordynował badania lojalności Klientów. 

Od 2007 realizuje projekty z obszaru CX (Customer Experience): badania, doradztwo, konsultacje, projekty zmian organizacyjnych i rozwijających kompetencje zwiększające zdolność organizacji do budowania lojalności Klienta.

Od 2007 Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Klienta.
Najnowszy artykuł