Trener - Tomasz Kalawa

Tomasz Kalawa

Wykształcenie:

Jest międzynarodowym coachem (ICC) oraz trenerem biznesu (House of Skills). Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz American School of Law przy Catholic University of America.

Specjalizacja:

Konsultant, trener, coach i wieloletni praktyk biznesu. Doświadczony executive coach i wielki pasjonat pracy jako shadow coach. 

Doświadczenie:

Przez siedem lat zdobywał doświadczenie pracując z menedżerami i zarządami wielu krajowych oraz międzynarodowych firm. Jako doradca brał udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych, takich, jak: wprowadzanie spółek na giełdę papierów wartościowych, projekty przekształceń własnościowych, restrukturyzacje, venture capital etc.

Wspólnik i konsultant w firmie doradczo-szkoleniowej ProOptima. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu obsługi Klienta (CX) i rozwoju kompetencji menedżerów wszystkich szczebli. 

Od lat koncentruje się nad zagadnieniami związanymi z budowaniem przywództwa w kontekście przygotowywania i wdrażania „zmiany”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy związanej z rozwojem poszczególnych przywódców, jak i zespołów. Jako konsultant, trener biznesu i coach specjalizuje się w takich obszarach rozwoju jak przywództwo, sprzedaż i obsługa Klienta.
 
Najnowszy artykuł