Customer Care - ProOptima - szkolenia, doradztwo

Wyzwania w obsłudze Klienta i jak sobie z nimi radzić?

| AUTOR: Tomasz Kras
Doskonała obsługa Klienta, silna postawa pro-kliencka, cała firma jest skoncentrowana na Kliencie, wreszcie jesteśmy firmą klientocentryczną.…