Lider i jego zespół - ProOptima - szkolenia, doradztwo

Jak praktycznie podejść do tematu różnorodności i inkluzji, żeby wzmocnić zaangażowanie pracowników i szybciej reagować na zmiany rynkowe?

| AUTOR: Elżbieta Gierczyńska
Różnorodność (Diversity), włączenie (Inclusion) czyli D&I a zaangażowanie pracowników i biznes Na początku nowego stulecia, jako poczatkujący…