Umiejętności interpersonalne - ProOptima - szkolenia, doradztwo

FRIS jako sposób na planowany rozwój kompetencji liderskich

| AUTOR: Daria Lewandowska
„Rozwój kompetencji miękkich nie jest już więcej „miękką opcją” w biznesie. Liderzy budzą swoją świadomość i zaczynają rozumieć,…