Badanie kompetencji menedżerów - ocena 360 stopni | badanie ProOptima
Home / Badania / Badania wnętrza organizacji / Badanie kompetencji menedżerów – ocena 360 stopni

Badania wnętrza organizacji

Każdy z nas potrzebuje informacji zwrotnej. Pełnej, rzetelnej i kompleksowej. Taką ocenę można pozyskać dzięki procesowi Oceny 360 stopni.

 

Badanie kompetencji menedżerów – ocena 360 stopni

Czy kluczowi pracownicy firmy wiedzą, czego się od niech oczekuje? Czy ich rozwój przebiega współmiernie ze strategią firmy planowaną na najbliższe lata? Czy masz wrażenie, że menedżerowie posiadają nieodkryte kompetencje, których wykorzystanie mogłoby wznieść Twoją firmę na wyższy poziom? Chcesz budować w organizacji kulturę feedbacku?

Ocena 360 usługa ProOptima

Ocena 360 stopni to metoda badania kompetencji pracowników wyższego szczebla (menedżerowie, dyrektorzy). Jej celem jest rozwój firmy poprzez adekwatne decyzje dotyczące rozwoju poszczególnych pracowników. Tym, co wyróżnia narzędzie pośród innych metod jest wielowymiarowość oceny, anonimowość wypowiedzi oraz osadzenie informacji zwrotnej w realiach organizacji.

Tradycyjnie, ocena pracownika prowadzona jest przez przełożonego. W ocenie 360 stopni bierze się pod uwagę opinie współpracowników, podwładnych, przełożonych, czasem nawet klientów i konfrontuje się to z samooceną badanego.

Należy pamiętać, że uzyskane informacje zawsze mają subiektywna podstawę, stąd istotnym elementem oceny 360 stopni jest wspólna analiza wyników z osobą badaną. Dzięki temu pomagamy zrozumieć menedżerowi nie tylko, jak jest postrzegany przez innych, ale dodatkowo, które konkretnie aspekty jego zachowania mogą uruchamiać w innych takie a nie inne postrzeganie oraz postawę. W takim podejściu unikamy „szufladkowania” osoby badanej. Pomagamy rozwinąć świadomość siebie i swojego postępowania. Wspieramy menedżerów w zarządzaniu sobą, by następnie to oni mogli wspierać innych w ich rozwoju.

Już sama realizacja badania (rozmowy prowadzone z podwładnym, kolegami z działu, przełożonymi) stanowi część procesu wzmacniania kultury feedbacku w organizacji. Rozmowy prowadzone są tak, by zaprezentować najlepsze praktyki w kontekście budowania informacji zwrotnej, modelować korzystne zachowania dotyczące komunikacji, pokazywać korzyści płynące z wzajemnej oceny.

Ocena 360 stopni jest niezwykle efektywnym narzędziem służącym rozwojowi pracowników. Niemniej istotne jest jej adekwatne dopasowanie do panującej w firmie kultury organizacyjnej, tak by możliwe było wyeliminowanie wszelkich obaw związanych z faktem oceniania i bycia ocenianym. Metoda 360 stopni zakłada zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zaufania. Dobre dostosowanie do organizacji i stanowiska pracy przesądza o sukcesie narzędzia.

Korzyści z przeprowadzenia oceny 360:

 • dogłębne rozpoznanie posiadanych przez osoby badane kompetencji zawodowych,
 • ocena stylu pracy/ zarządzania osób badanych,
 • budowanie zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach,
 • oddanie odpowiedzialności za rozwój bezpośrednio w ręce ocenianych,
 • zwiększenie zrozumienia oczekiwań i kierunku rozwoju organizacji,
 • modelowanie kultury feedbacku i otwartości w firmie,
 • wzmocnienie przepływu informacji,
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych osób badanych w kontekście celów strategicznych firmy,
 • facylitacja wewnętrznych procesów rekrutacyjnych – wybór kandydata na odpowiednie/ adekwatne względem jego kompetencji stanowisko.

Przebieg oceny 360:

 • ustalenie zestawu kompetencji, na podstawie których planowana jest realizacja badania – wybór kompetencji powinien się opierać na wiedzy dot. strategii organizacyjnej, kultury organizacyjnej oraz opisach stanowisk pracy,
 • spotkanie informacyjne z pracownikami i kierownikami – celem zbudowania świadomości wobec celów i sposobów realizacji badania, przekazanie instrukcji dot. wypełniania kwestionariuszy,
 • realizacja oceny 360 stopni z zastosowaniem platformy on-line – dzięki temu zachowany jest maksymalny stopień anonimowości (opcjonalnie: kwestionariusz badania predyspozycji kierowniczych),
 • analiza wyników i opracowywanie raportu ppt,
 • publiczna prezentacja raportu – podsumowanie badania,
 • rozmowy indywidualne z osobami badanymi (informacja zwrotna, ewaluacja).

Myśląc o dynamicznym rozwoju firmy, pomóż menedżerom rozwijać ich kompetencje!

Interesuje Cię badanie Badanie kompetencji menedżerów – ocena 360 stopni?

Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!