Badanie kultury organizacyjnej | badanie ProOptima
Home / Badania / Badania wnętrza organizacji / Badanie kultury organizacyjnej

Badania wnętrza organizacji

Kultura zjada strategię na śniadanie” – w taki sposób Drucker określił kiedyś znaczenie kultury organizacyjnej. Zgadzasz się z tym twierdzeniem?

 

 

Badanie kultury organizacyjnej

Czy wiesz, jaka jest gotowość do przyjęcia zmian przez zespoły pracowników w Twojej firmie? Jakie są ich dominujące potrzeby psychologiczne? Które z tych potrzeb są zaspokajane przez firmę (i w jaki sposób) a które pozostają niezaspokojone powodując narastające frustracje? Jaki styl zarządzania dominuje w Twojej organizacji i jak jest on postrzegany przez pracowników?

 

Dzięki przeprowadzanemu badaniu możemy określić typ panującej kultury organizacyjnej, a co za tym idzie, sposoby działania i wypracowane normy oraz formy zachowania.

Badanie panującej w firmie kultury organizacyjnej pozwala na przyjrzenie się procesom zachodzącym w kluczowych obszarach dla działania i rozwoju organizacji, takich jak obieg informacji (procedury komunikacyjne), sposoby zarządzania i motywowania czy zaangażowanie pracowników w działania na rzecz dobra firmy – w tym poziom identyfikacji z jej wizją i wartościami.

W efekcie otrzymujemy całościowy obraz organizacji widziany z punktu widzenia zarządu oraz pracowników różnych szczebli. Dzięki temu możemy łatwo zdiagnozować procesy wymagające poprawy oraz możliwe ogniwa przyszłych konfliktów i przyczyny nieefektywności działań.

Obszary badania:

  • diagnoza kultury organizacyjnej (aktualny i pożądany obraz organizacji),
  • diagnoza procesów komunikowania się wewnątrz organizacji,
  • oczekiwania kadry zarządzającej vs. oczekiwania pracowników,
  • oczekiwana efektywność vs. istniejący stan motywacji,
  • istniejący system motywowania vs. stan motywacji pracowników.

Realizacja badania stanowi podstawę do przeprowadzania zmian mających na celu tworzenie środowiska sprzyjającego swobodnej wymianie feedbacku między pracownikami – co korzystnie wpływa na rozwój, motywuje i buduje zaangażowanie wewnątrz zespołów (Employee Engagement).

Na podstawie uzyskanych analiz wspieramy menedżerów we właściwym (adekwatnym dla danej organizacji) wdrażaniu projektów związanych z tworzeniem dla klientów wartościowych doświadczeń (Customer Experience Management).

 

Przyjrzyj się kulturze swojej organizacji, by przygotować grunt do dalszych zmian!

Interesuje Cię badanie Badanie kultury organizacyjnej?

Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!