Badanie satysfakcji i zaangażowania | badanie ProOptima
Home / Badania / Badania wnętrza organizacji / Badanie satysfakcji i zaangażowania

Badania wnętrza organizacji

Nie ma szans na dostarczanie dobrego Customer Experience bez zaangażowania serc i umysłów pracowników. To Employee experience decyduje o Customer Experience.

 

 

Badanie satysfakcji i zaangażowania

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jaki wpływ ma satysfakcja pracowników na rozwój Twojego biznesu? Czy wiesz, że zaangażowanie pracowników bezpośrednio przekłada się na przewagę konkurencyjną Twojej firmy? Opinie i postawy pracowników to diagnoza mocnych i słabych stron Twojego biznesu!

 

Proponowane badanie jest narzędziem dostarczającym kompletnych informacji na temat aktualnego poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz czynników determinujących ich poziom.

Odpowiednie wykorzystanie wniosków z badania przyczynia się do poprawy warunków pracy, a tym samym zadowolenia pracowników i, w konsekwencji, do polepszenia wizerunku firmy (Employer Branding). To także bezpośrednie korzyści biznesowe – zaangażowanie np. działu sprzedaży przekłada się na satysfakcję klientów, a co za tym idzie – wyniki finansowe firmy.

Specjalnie opracowany przebieg i zastosowane metody dają możliwość nie tylko oceny poziomu satysfakcji i motywacji, jak również pozwalają określić ich przyczyny – właściwe tylko Twojej organizacji.

Badanie ma na celu diagnozę:

 • stopnia i przyczyn satysfakcji (lub jej braku) pracowników z wykonywanych obowiązków,
 • poziomu zrozumienia i znajomości strategii firmy,
 • opinii nt. panującego sposobu zarządzania,
 • atmosfery miejsca pracy i jakości współpracy w zespołach,
 • efektywności istniejących metod motywacji,
 • jakości komunikacji (zarówno w przekroju poziomym, jak i pionowym),
 • istniejącego podział ról (klarowność, adekwatność, satysfakcja).

Ważne, aby pamiętać o tym, że w zależności od stażu pracy pracownika inne zmienne mogą wpływać na jego satysfakcje i zaangażowanie. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi odpowiedzi są z reguły: wiek, płeć i rodzaj piastowanego stanowiska. Celem monitorowania (nie)korzystnych zmian, zaleca się przeprowadzać badanie cyklicznie – minimum raz na dwa lata.

Badanie satysfakcji i zaangażowania realizujemy w kompleksowej formule jakościowo-ilościowej uwzględniającej cele biznesowe i specyfikę firmy Zamawiającego. Rozpoczynamy od wspólnego ustalenia priorytetów (Zarząd, HR). Następnie przeprowadzamy wywiady (IDIs) z przedstawicielami poszczególnych działów i stanowisk. Na podstawie uzyskanych informacji opracowujemy anonimowy kwestionariusz ilościowy.

Jakie korzyści przynosi realizacja badania satysfakcji i zaangażowania pracowników?

Zastosowanie wniosków i rekomendacji z badania pozwala m.in.:

 • optymalizować systemy motywacyjne,
 • wzmacniać poczucie przynależności pracowników, ich lojalność i identyfikację z firmą,
 • aktywnie przeciwdziałać stanom kryzysowym/ problemom poprzez monitorowanie zmiany postaw i reakcji pracowników na procesy zachodzące w firmie,
 • stale podnosić efektywność firmy poprzez umożliwienie zatrudnionym wypowiedzenia się w kwestiach istotnych dla zarządzających,
 • optymalizować koszty poprzez wybór i możliwość stosowania działań o największym stopniu aprobaty pracowników zapewniając powodzenie w ich wprowadzaniu,
 • weryfikować i usprawniać system zarządzania oraz organizację pracy,
 • usprawniać komunikację wewnętrzną.

Podjęcie w/w działań skutkuje mniejszą rotacją i absencją personelu, zwiększa zaangażowanie oraz korzystnie wpływa na wydajności pracy.

 

Chcesz wiedzieć na czym zależy Twoim pracownikom? Zbadaj ich satysfakcję i zaangażowanie!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej tematyce Customer Experience: cem-prooptima.pl. Znajdziecie tam więcej informacji na temat usług, które oferujemy w celu lepszego zarządzania doświadczeniami twoich Klientów oraz pracowników!

Interesuje Cię badanie Badanie satysfakcji i zaangażowania?

Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!