Metody badawcze | badania ProOptima
Home / Badania / Metody badawcze / Metody badawcze

Metody badawcze

Metody badawcze

 • Wywiady indywidualne (IDI) – wywiady pogłębione 1:1 (badacz vs respondent), średni czas trwania to 60-90 minut.
 • Diady konfrontacyjne – wywiady z dwoma osobami najczęściej o przeciwstawnych opiniach/postawach, średni czas trwania to 60-90 min.
 • Zogniskowana dyskusja grupowa (FGI) – wywiad grupowy (ok 6-8 uczestników + moderator), mająca miejsce najczęściej w przygotowanych odpowiednio fokusowniach (możliwość podglądu dyskusji poprzez lustro weneckie), czas trwania od 2-4 godzin.
 • Zakupy asystowane (shopalongs) – wywiad indywidualny połączony z wizytę respondenta w punkcie sprzedaży (zakończony rzeczywista transakcją).
 • In home tests – rejestrowany (video, foto, opisy, rozmowa) test użyteczności produktu w warunkach domowych zakończony wywiadem indywidualnym, średni czas trwania testu 2-7 dni + ok 90 min wywiad indywidualny.
 • Bulletin board discussion – dyskusja grupowa odbywająca się za pośrednictwem platformy online – może służyć za autonomiczne narzędzie badawcze, bądź (rekomendowane) stanowić preludium (praca domowa/ in home test) to późniejszego spotkania z badaczem w świecie rzeczywistym (FGI/IDI).
 • ConceptLabs – warsztat kreatywny z reprezentatywna grupą użytkowników z jednej strony i z zespołem eksperckim z drugiej. To formuła naprzemiennej pracy – zespół ekspercki na bieżąco optymalizuje treści/materiały dostosowując je do wyrażanych przez respondentów oczekiwań.
 • Mystery shopping – audyt jakości obsługi klienta w punktach obsługi/sprzedaży (obserwacja uczestnicząca).
 • Audyty wewnątrz firm – audyty procesów lub/i kompetencji pracowniczych, połączone z analizą dokumentacji.
 • Desk research – analiza dostępnych danych na temat interesującego zagadnienia. Najczęściej wykorzystywane źródła: Internet, publikacje w formie druku, czasopisma, półki sklepowe.
 • CAWI – computer-assisted web interview; kwestionariusz online.
 • CATI – computer-assisted telephone interviewing; badanie ilościowe drogą telefoniczną.
 • CAPI – computer assisted personal interview – badanie ilościowe f2f z wykorzystaniem urządzenia mobilnego do agregowania wyników (tablet, laptop).
 • Clicktracking – metoda śledzenia zachowań użytkowników strony internetowej poprzez rejestrację kliknięć na stronie.
 • Warsztaty mapowania – warsztaty Customer Journey Map bądź Employee/Candidate Journey Map – zakładające uczestnictwo zespołu pracowników z firmy Zamawiającego, zewnętrznego facylitatora i reprezentatywnego klienta/klientów.

Interesuje Cię badanie Metody badawcze?

Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!