Coaching | usługa ProOptima
Home / Coaching

Coaching

Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to intensywna forma indywidualnego procesu rozwojowego. Nastawiony jest na osiąganie indywidualnie wyznaczonych przez menedżera lub pracownika celów, zbieżnych z potrzebami organizacji. Praca coacha z menedżerem dostosowana jest do jego dynamiki i stylu uczenia się, wyzwań, jakie napotyka.

77% menedżerów potwierdza, że inwestycja w executive coaching zapewniła ich organizacjom duży zwrot (ROI). Jego poziom szacują oni w przedziale od 100% do 500% – „Trends in Executive Coaching: New Research Reveals Emerging Best Practices”.

Coaching to proces osiagania celow ze wsparciem ProOptima.

Jakie są cele coachingu?

Coaching z jednej strony wzmacnia już posiadany przez osobę potencjał: określone zdolności komunikacyjne, menedżerskie, sprzedażowe, interpersonalne, z drugiej natomiast pozwala wypełnić luki niezbędne do przesunięcia się na wyższy poziom funkcjonowania, osiągania jeszcze bardziej satysfakcjonujących celów i rezultatów.

Jeśli jesteś menedżerem – co możesz zyskać dzięki coachingowi?

 • Wzrost efektywności w pełnionej roli organizacyjnej.
 • Identyfikację dotąd nie poznanego i w związku z tym nie wykorzystywanego potencjału.
 • Lepszą umiejętności planowania długofalowych działań.
 • Wzmocnienie elastyczności, innowacyjności i otwartości na zmiany.
 • Bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne w życiu zawodowym i osobistym.
 • Efektywność w osiąganiu stawianych przed Tobą celów.
 • Oszczędność czasu – dzięki zindywidualizowanej pracy w oparciu o Twoje możliwości i dynamikę coaching prowadzi do najszybszych rezultatów.

Podczas coachingu rozwijamy „miękkie” czynniki tak, by przekładały się na „twarde” wskaźniki biznesowe – wzrost, wartość, wynik.

Na czym polega coaching?

 • Proces wydobywania Twoich możliwości, z których często nie zdajesz sobie sprawy lub nie potrafisz ich z jakichś powodów w pełni wykorzystać.
 • Proces pokonywania przekonań ograniczających Twoje działanie.
 • proces przekraczania mentalnych barier, które dzielą Cię do sukcesu.
 • Wszystkie zasoby: cała wiedza i motywacja do osiągnięcia celu jest w Tobie. Potrzebujesz jedynie osoby, która w kompetentny sposób pomoże Ci w zdobyciu tego, do czego dążysz. Coach jednak nie powie Ci tego, jak to zrobić i nie zrobi tego za Ciebie. To Ty jesteś bohaterem tej podróży.
 • Proces, którego efekty zależą od Twojego zaangażowania oraz zaangażowania Twojego Coacha. Coaching jest dopasowany do Twoich preferencji i predyspozycji. Warunkiem niezbędnym jest obustronne zaufanie i motywacja do działania i zmiany.

Jesteś gotów na takie działanie?

Jeśli tak, to możesz się spodziewać następujących faz coachingu:

 1. Nawiązanie relacji z Tobą.
 2. Analiza stanu aktualnego i planowanie sytuacji pożądanej – ostatecznego rezultatu coachingu.
 3. Ustalenie celów coachingu – (negocjacja celów, sposobów ich realizacji oraz wskaźników osiągnięcia celów). Cele ustalane są w trójstronnym porozumieniu pomiędzy Tobą (uczestnikiem coachingu), zamawiającym (firmą) i coachem. Cele klienta coach zachowuje w tajemnicy, jednak nie mogą one być sprzeczne z celami zamawiającego.
 4. W kolejnych sesjach cykl: Analiza podjętych działań oraz planowanie dalszych działań rozwijających wybrane kompetencje.
 5. Ocena realizacji celu i wnioski na przyszłość.

Twoja współpraca z coachem potrwać może od 3 do 9 miesięcy.

Proponujemy wstępnie realizację następującego cyklu:

 • Pierwsza sesja diagnostyczna – spotkanie bezpośrednie.
 • Następnie w odstępach co najmniej dwutygodniowych – 6 sesji (po ok. 1,5-2 h).
 • Sesja kończąca – spotkanie bezpośrednie (1,5 h).
 • W przerwach miedzy sesjami: działania podejmowane przez klienta w celu osiągnięcia zamierzonego celu – faza praktyki, ćwiczeń, tworzenia nowych nawyków w działaniu monitorowana przez coacha.

Interesuje Cię usługa Coaching? Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!