Sukcesja przywództwa w firmie - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / Sukcesja przywództwa w firmie

Sukcesja przywództwa w firmie

Sukcesja przywództwa w firmie

93,7 % dzieci właścicieli firm nie chce prowadzić rodzinnych biznesów”.

Sukcesja przywództwa to przekazanie nowemu pokoleniu lub menedżerom odpowiedzialności za rozwój biznesu.

Bez specjalnie zaplanowanych działań, jak pokazują doświadczenia, rzadko udaje się to z sukcesem. Warto więc zaplanować, a potem zrealizować, taki proces właśnie teraz.

Program Sukcesji Przywództwa to szyte na miarę narzędzie, którego celem jest przygotowanie sukcesji przywództwa w organizacji. Program dedykowany jest menedżerom wyższego oraz najwyższego szczebla, którzy w określonej perspektywie będą mogli lub powinni stać się silnjejszymi, sprawniejszymi przywódcami, objąć strategiczną rolę w biznesie.

Jak przebiega sukcesja przywództwa?

Proces realizujemy w 3 fazach:

I Diagnoza

Obejmuje:

  • Zdefiniowanie oczekiwań szefa lub właściciela odnośnie do rezultatu i przebiegu sukcesji. Ta część diagnozy służy zdefiniowaniu celów biznesowych i celów dla menedżera/menedżerów objętych programem sukcesji. Zdefiniowanie obu kategorii celów warunkuje drugi element procesu: kształt IPSu.
  • Ocena kompetencji i postaw osób, które mają być objęte projektem sukcesji (aktualnego lub przyszłego lidera/liderów).
  • Badanie kultury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania firmy, by poznać kontekst zmiany, w tym kontekst rynkowy.
  • Audyt prawny i organizacyjny.
  • Diagnoza motywacji menedżerów do zmiany i rozwoju.

Metody: audyt prawny i organizacyjny, badanie 360 stopni, badania kwestionariuszami psychologicznymi, wywiady, testy.

II Projektowanie Indywidualnego Programu Sukcesji (IPS)

Faza ta służy wypracowaniu pożądanej wizji zmiany funkcjonowania firmy i menedżera/ów w aspekcie kompetencji i postaw oraz celów biznesowych.

IPS opisuje przebieg i metody pracy, które zostaną podjęte po to, by zrealizować zdefiniowane cele zamawiającego, uwzględniając diagnozę i założony czas. IPS w sposób kompleksowy opisuje całość tego procesu. Jego kształt i czas trwania zależy od diagnozy z pierwszego etapu. Na tym etapie IPR w formie dokumentu zostaje przedstawiony zleceniodawcy.

Metody: konsultacja, coaching, facylitacja.

III Wdrożenie zmiany (realizacja IPSu)

Obejmuje:

  • Zdefiniowanie Indywidualnego Programu Sukcesji (IPSu).
  • Wdrożenie zmiany poprzez realizację sekwencji działań zdefiniowanych w IPS.
  • Wdrożenie IPSu inicjuje kick OFF projektu – jeśli zmiana dotyczy większej grupy menedżerów – lub pojedyncze spotkanie w trójkącie: zleceniodawca, menedżer, konsultant ProOptima.
  • Realizacja zaplanowanych działań krok po kroku.
  • Proces ten może porwać od 6 do 9 miesięcy.

Metody: szkolenie indywidualne, szkolenie grupowe, coaching, shadowing.

Czas realizacji procesu sukcesji przywództwa wahać się może między: 6-18 miesięcy.

 

W ciągu najbliższych 5 lat, 37% właścicieli polskich prywatnych firm planuje przekazanie władzy” – badania firm rodzinnych przez PwC.

Jeśli jesteś twórcą sukcesu Twojego biznesu, ojcem założycielem firmy, prezesem czy kluczowym menedżerem, nie możesz sam zarządzać całą firmą. Jest na to za duża lub po prostu chcesz jej kierowanie przekazać nowemu pokoleniu. Potrzebujesz zatem liderów, którzy wezmą odpowiedzialność za rozwój biznesu. Czy widzisz ich wśród aktualnie zatrudnionych ludzi na kierowniczych stanowiskach? Masz godnego następcę lub następców? Ufasz im, że podołają realizacji Twoich ambicji?

Interesuje Cię usługa Sukcesja przywództwa w firmie? Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!