Badania marketingowe - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / Badania / Badania marketingowe

Badania marketingowe

Badanie wizerunku marki

Czy wiesz, dlaczego konsumenci decydują się na wybór Twojej marki pośród wielu innych? Zastanawiasz się co wyróżnia Twoją markę na rynku? Jakie budzi ona skojarzenia wśród odbiorców? Jak się pozycjonuje wobec innych marek?

 

Silna konkurencja na rynku sprawiła, że klienci przestali analizować produkt/usługę wyłącznie pod kątem ich jakości (z reguły jest ona zbliżona). To marka stała się najistotniejszym wyróżnikiem. Marka rozumiana jako obietnica korzyści, które produkt, usługa lub firma mogą zaoferować klientowi.

Wizerunek marki to sposób postrzegania jej przez odbiorców. To zarówno skojarzenia wizualne, jak i wszelkiego rodzaju wyobrażenia, odczucia i oczekiwania w stosunku do niej.

Z naszego doświadczenia wynika, że firmy często nie wiedzą, jaki jest odbiór społeczny wprowadzanych na rynek marek. Bywa, że nie mają świadomości, jakie grupy konsumenckie utożsamiają się z wartościami kreowanymi przez brand i czy wartości te są spójne z zamysłem twórców strategii marketingowej.

Badania wizerunku marki pozwalają wykazać w jakim stopniu klienci są skłonni płacić nie tyle za produkt, co za samą nazwę i logo firmy. Umożliwiają sprawdzenie czy nasze wyobrażenie o marce i produkcie są zgodne z tym, co sądzą konsumenci.

W efekcie jesteśmy w stanie określić, które aspekty należy wzmocnić w przyszłej komunikacji, aby budowany wizerunek był zgodny z planowaną strategią. Badania wizerunkowe pomagają zoptymalizować wydatki na reklamę oraz sprawdzić czy wybrane kanały komunikacji są adekwatne do stylu życia grupy docelowej.

Do określenia kondycji marki najczęściej stosujemy połączenie metod jakościowych z ilościowymi. Wywiady i dyskusje dają nam pogłębioną informację o wizerunku i skojarzeniach jakie niesie ze sobą marka, natomiast anonimowe kwestionariusze pozwalają umiejscowić markę w otoczeniu konkurencyjnym pod względem siły i potencjału.

Czego można się spodziewać w efekcie przeprowadzonych działań? Badanie wizerunku marki umożliwia poznanie:

  • jaka jest świadomość marki wśród odbiorców/ w tym nie-klientów (spontaniczna/wspomagana),
  • jakie skojarzenia związane z marką mają konsumenci (klienci marki, klienci konkurencji, osoby nie będące użytkownikami kategorii),
  • jak marka wypada na tle konkurencji,
  • jak nie-klienci i klienci konkurencji postrzegają grupę docelową marki (kim jest ich zdaniem osoba kupująca Wasz produkt/usługę),
  • stopnia utożsamienia się klientów z marką,
  • źródeł informacji na temat marki i jej produktów,
  • opinii/wrażeń nt. działań komunikacyjnych marki,
  • elementów wizerunku, które odznaczają się największym wpływem na postawy konsumenckie.

 

Nie jesteś pewien co sądzą klienci o Twojej marce? A może planujesz nową kampanię i nie jesteś przekonany czy odpowie ona na oczekiwania grupy docelowej? Sprawdź jaki jest obecny wizerunek Twojej marki.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej tematyce Customer Experience: cem-prooptima.pl. Znajdziecie tam więcej informacji na temat usług, które oferujemy w celu lepszego zarządzania doświadczeniami twoich Klientów!

Interesuje Cię badanie PULS KONSUMENCKI 2020 Jakie pytanie chcecie zadac swoim Klientom??

Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!