Przywództwo i kompetencje menedżerskie - ProOptima - szkolenia, doradztwo

Tagi

 1. Prezentacje i wystąpienia publiczne
 2. leadership
 3. NonViolent Communication
 4. twórczość
 5. prezentacje
 6. mapowanie podróży klienta
 7. Customer Experience
 8. Customer Experience Management
 9. Komunikacja
 10. innowacje
 11. sprzedaz
 12. szkolenie mapowanie podróży klienta
 13. Kultura pro-kliecka
 14. kompetencje obsługowe
 15. komunikacja bez przemocy
 16. obsługa Klienta
 17. szkolenie sprzedazowe
 18. CEM Master
 19. Szkolenia podstawowe
 20. Cultural Diversity
 21. NVC
 22. help desk
 23. negocjacje
 24. CXM
 25. Szkolenia zaawansowane
 26. międzykulturowość
 27. Customer Journey Map
 28. obsługa reklamacji
 29. storytelling
 30. Stres
 31. współpraca międzykulturowa
 32. CJM
 33. reklamacja
 34. inteligencja emocjonalna
 35. Efektywność osobista
 36. szkolenie online
 37. Mapa podróży Klienta
 38. obsługa w zdalnych kanałach
 39. Diversity
 40. Motywowanie
 41. praca zdalna
 42. resilience
 43. doskonała obsługa Klienta
 44. konflikt
 45. szkolenie otwarte
 46. współpraca zespołów zdalnych
 47. radzenie sobie ze stresem
 48. szkolenie menedżerskie
 49. CX
 50. HR
 51. współpraca
 52. przeciążenie
 53. delegowanie
 54. CEM
 55. COVID
 56. praca online
 57. mindfulness
 58. zarządzanie projektami
 59. klientocentryczna
 60. Kryzys
 61. home office
 62. równowaga emocjonalna
 63. zaangażowanie pracowników
 64. Customer Experience Management MASTER
 65. Zarządzanie w kryzysie
 66. spotkania online
 67. zarządzanie czasem
 68. feedback
 69. szkolenie obsługowe
 70. odporność psychiczna
 71. zarządzenie zespołem zdalnym
 72. wielozadaniowość
 73. informacja zwrotna
 74. Prowadzenie efektywnych spotkań firmowych
 75. zarządzanie zespołem
 76. integracja zdalna
 77. asertywność
 78. zarządzanie zmiana
 79. Prowadzenie spotkań
 80. lider
 81. teambuilding online
 82. kreatywność
 83. awans managera
 84. Mapa podróży

Tagi

 1. Prezentacje i wystąpienia publiczne
 2. leadership
 3. NonViolent Communication
 4. twórczość
 5. prezentacje
 6. mapowanie podróży klienta
 7. Customer Experience
 8. Customer Experience Management
 9. Komunikacja
 10. innowacje
 11. sprzedaz
 12. szkolenie mapowanie podróży klienta
 13. Kultura pro-kliecka
 14. kompetencje obsługowe
 15. komunikacja bez przemocy
 16. obsługa Klienta
 17. szkolenie sprzedazowe
 18. CEM Master
 19. Szkolenia podstawowe
 20. Cultural Diversity
 21. NVC
 22. help desk
 23. negocjacje
 24. CXM
 25. Szkolenia zaawansowane
 26. międzykulturowość
 27. Customer Journey Map
 28. obsługa reklamacji
 29. storytelling
 30. Stres
 31. współpraca międzykulturowa
 32. CJM
 33. reklamacja
 34. inteligencja emocjonalna
 35. Efektywność osobista
 36. szkolenie online
 37. Mapa podróży Klienta
 38. obsługa w zdalnych kanałach
 39. Diversity
 40. Motywowanie
 41. praca zdalna
 42. resilience
 43. doskonała obsługa Klienta
 44. konflikt
 45. szkolenie otwarte
 46. współpraca zespołów zdalnych
 47. radzenie sobie ze stresem
 48. szkolenie menedżerskie
 49. CX
 50. HR
 51. współpraca
 52. przeciążenie
 53. delegowanie
 54. CEM
 55. COVID
 56. praca online
 57. mindfulness
 58. zarządzanie projektami
 59. klientocentryczna
 60. Kryzys
 61. home office
 62. równowaga emocjonalna
 63. zaangażowanie pracowników
 64. Customer Experience Management MASTER
 65. Zarządzanie w kryzysie
 66. spotkania online
 67. zarządzanie czasem
 68. feedback
 69. szkolenie obsługowe
 70. odporność psychiczna
 71. zarządzenie zespołem zdalnym
 72. wielozadaniowość
 73. informacja zwrotna
 74. Prowadzenie efektywnych spotkań firmowych
 75. zarządzanie zespołem
 76. integracja zdalna
 77. asertywność
 78. zarządzanie zmiana
 79. Prowadzenie spotkań
 80. lider
 81. teambuilding online
 82. kreatywność
 83. awans managera
 84. Mapa podróży
ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm szkolenia dedykowane

Zostań liderem z naszą pomocą

ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm szkolenia dedykowane

Od 2006 roku stawiamy sobie za cel zdobywanie, weryfikowanie, a potem upowszechnianie wiedzy na temat sposobów i narzędzi umożliwiających koncentrację na najważniejszym zasobie firmy – Kliencie. Naszą domeną jest kształtowanie postaw pro-klienckich i doskonalenie umiejętności decydujących o wyróżniającej jakości obsługi Klienta, dzięki której firma buduje trwalszą, unikalną wobec rynkowych rywali i trudną do skopiowania przewagę. Uczymy się także od naszych Klientów. Zgromadzone zasoby wiedzy i zweryfikowane praktyki efektywnego dbania o Klientów są do Państwa dyspozycji. Sami zdecydujecie, na jaką skalę zechcecie je wykorzystać.

Jak wygląda współpraca z nami?

Diagnoza i przygotowanie ProOptima

Diagnoza i przygotowanie

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe wśród uczestników, wywiady telefoniczne z reprezentatywną grupą uczestników oraz ich przełożonych. przygotowanie scenariusza szkolenia, ćwiczeń i arkuszy.

Realizacja szkolenia ProOptima

Realizacja szkolenia

Proponujemy formę warsztatową, na której dominują zajęcia praktyczne rozwijające umiejętności i kształtujące pożądane postawy.

Ewaluacja ProOptima

Ewaluacja

Reakcje uczestników badamy za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Oferujemy pomoc trenerów w zakresie wspierania zmian rozwojowych oraz weryfikację realizacji Action Planów.

Raport i rekomendacje ProOptima

Raport i rekomendacje

Raport opracowany na podstawie wyników ankiet poszkoleniowych oraz obserwacji trenerów, wskazówki dotyczące wspierania dalszego rozwoju umiejętności uczestników szkolenia.

Zaufali nam:

„Z pełnym przekonaniem będę polecała je osobom chcącym rozwijać swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne. Nauka przez doświadczenie, wsparta starannie wyselekcjonowaną i odpowiednio przekazaną teorią sprawiła, że z każdego spotkania wyniosłam dużo przydatnej i cennej wiedzy oraz umiejętności, które chętnie i – mam nadzieje – efektywnie wykorzystuje na co dzień, w swojej pracy zawodowej”

Agnieszka Kliber - Manager ds. HR i komunikacji wewnętrznej w Interia.pl

„Współpraca z ProOptima przyniosła nam wiele korzyści. Pracowaliśmy wspólnie nad zmianą kultury organizacyjnej – bez pomocy ProOptimy na pewno by się nie udało. Pracownicy firmy ProOptima wychodzą poza rolę konsultanta („ja tu tylko doradzam”) i stymulują osoby wdrażające zmiany. Gorąco polecam!!!”

Szymon Puśledzki - Dyrektor Zarządzający w ZF Group

„Wartość merytoryczna oraz organizacja tych warsztatów zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkania. Udział w zajęciach pozwolił im spojrzeć na wyzwania z innej perspektywy, nabyć motywację do polepszania współpracy wskroś organizacji oraz stosować różne techniki kreatywne w codziennej pracy. Warsztaty przygotowane przez Panią Kingę Bujalską przeprowadzone zostały profesjonalnie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, dzięki którym nasi pracownicy pogłębili swoją wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Trenerem, a także firmą ProOptima”

Joanna Sosnowska - Dyrektor Departamentu Polityki HR w EFL

„Polecam Pro Optima Sp. z o.o. jako firmę realizującą profesjonalne i skuteczne szkolenia o charakterze warsztatowym, dopasowane do specyfiki i potrzeb firmy zlecającej szkolenie”

Magda Sternal - Koordynator Projektu w Deloitte

„Szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny – zarówno od strony sprzętu (kamera, środki pomocnicze), jak i przygotowanych materiałów. Dzięki przeprowadzonej wcześniej ankiecie weryfikującej poziom wiedzy oraz oczekiwań, szkolenie zostało dopasowane do konkretnej grupy osób”

Ewa Jurzak - Dyrektor generalny Toshihiro Matsumoto, Koordynator grupy ds. Płac

„Pragniemy zarekomendować ProOptima, jako profesjonalnego i solidnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej, szczególnie w zakresie przygotowania do wystąpień publicznych, prezentowania dla różnego audytorium”

Dominika Majchrowicz - HR Planning & Development Team Coordinator w Cemex

„Opinie po zakończeniu szkolenia, wyrażane przez jego uczestników, były bardzo pozytywne. Wszyscy uczestnicy polecają szkolenie z prezentacji realizowane przez trenera, Pana Tomasza Krasa, jako warsztat dostarczający sprawdzonej wiedzy i podnoszący znacząco kompetencje istotne dla przygotowania, a potem prowadzenia wartościowych i skutecznych prezentacji”

Maciej Domański - Dyrektor Sprzedaży w Creaton Polska/EBM/ETEX

„Szkolenie pozwoliło mi pozyskać zupełnie nową wiedzę na temat czynników krytycznych skutecznej prezentacji – zmieniło mój pogląd na to, co jest najważniejsze podczas wystąpień publicznych. (…) W efekcie rozwijam swój potencjał mówcy i szefa – budując własny styl prezentowania, a nie naśladując innych”

Kierownik – Damian Jedliński
Dział Sprzedaży i Leasingu

Damian Jedliński - Kierownik Działu Sprzedaży i Leasingu w Uniqa

„Warsztaty z technik twórczego rozwiązywania problemów oraz kształtowania postawy twórczej w zespole były zrealizowane dla zespołu pracującego nad rozwojem programu narzędziowego dla branży budowlanej. (…) Wartość merytoryczna oraz organizacja tych warsztatów zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkania. Szczególnie podkreślali to, że poprzez udział w zajęciach zobaczyli nieco odmienną perspektywę, poznali techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce i nabyli motywację do stosowania ich w codziennej pracy”

Senior Software Development Manager

Tomasz Jakubowski - Senior Software Development Manager w Autodesk

Pan Tomasz Kalawa, trener i coach w firmie doradczo-szkoleniowej ProOptima, prowadził dla naszej firmy dwudniowy warsztat asertywności. (…) W pracy z uczestnikami Pan Tomek był zdecydowany i odważny, co pozwalało im sprawnie konfrontować „swoje stare nawyki” z obszarami asertywności, które chcieli w sobie rozwinąć. Zaangażowanie, troska i rzetelność trenera pozwalały grupie bardziej swobodnie angażować się w zaplanowane aktywności warsztatu, w tym również te wymagające sporej odwagi w obszarze pracy uczestników ze swoimi emocjami”

Blanka Guziak - Specjalista ds. Kadr i Szkoleń w Spinko

Ostatnio uczestniczyłam w szkoleniu CJM prowadzonym przez Anię z ProOptima – bardzo polecam! Mam już doświadczenie w tego typu szkoleniach i jego największą wartością było dobre ustrukturyzowanie, otwartość na dyskusje zespołu oraz duża pomoc ze strony prowadzącej. to był naprawdę dobrze wykorzystany czas, bardzo polecam!

Joanna Kowalska - Global Customer Experience Project Manager

Customer Experience Management MASTER Fundamenty - kurs ONLINE

Ukończyłam kurs CEM Fundamenty i jestem pod wrażeniem profesjonalizmu z jakim zostało ono opracowane. Idealna kombinacja teorii i praktyki i …nieustające wsłuchiwanie się w głos klienta, którym w tym przypadku byliśmy my, uczestnicy kursu. Chyba lepiej nie można potwierdzić, ze kurs zrobiony był przez osoby, które znają się na swojej robocie. A teraz sporo pracy przede mną, by tą wiedzę przetrawić i spróbować przekuć na swoją własną rzeczywistość !

Iwona Bauza - Customer and Commercial Service Manager

Po ostatnim szkoleniu CEM MASTER Fundamenty, udaje mi się przejść do projektowego modelu pracy w organizacji. Bardzo dużo praktycznych informacji. Polecam gorąco.

Rafał Jurdeczka - Kierownik Biura Obsługi Klienta / B2C Customer Service Manager

Współpracujemy z ProOptima od kilku miesięcy. Skutecznie pomogli nam przeprowadzić warsztaty mapowania podróży Klienta dla jednego z naszych brandów. Powstała mapa dała zespołom możliwość szerokiego spojrzenia na poszczególne etapy ścieżki zakupowej i lepsze zrozumienie występujących tam zależności. Dzięki niej z łatwością przychodzi nam definiowanie priorytetowych przedsięwzięć wspierających pozytywne doświadczenia naszych Klientów. Pełen profesjonalizm, ale co nie mniej ważne – świetna relacja między teamami.

Łukasz Grajewski - Dyrektor E-Commerce SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.

Firma ProOptima Przeprowadziła dwukrotnie badanie NPS w naszej firmie
Pełen profesjonalizm !!!
Wspólnie stworzyliśmy System Obsługi Klienta SOK
Przeprowadziliśmy sporo szkoleń i warsztatów które zdecydowanie podniosły kompetencje naszego zespołu.
Polecam serdecznie !!!

Tomasz Łysoń - Właściciel i Prezes firmy ŁYSON

Współpracowaliśmy z ProOptima w projekcie rozwoju kompetencji miękkich naszych specjalistów w obszarze Profesjonalnej Obsługi Klienta. W naszej branży doświadczenie klientów w kontakcie z Agencją jest kluczowe do budowania efektywnej współpracy. Procesy, ze względu na złożoność kompetencyjną, wymagają udziału kilku osób w tym samym projekcie. Firma szkoleniowa dobrze zidentyfikowała różnorodne potrzeby z naszej strony, przełożyła je na kilkudniowy program warsztatów rozwojowych, opartych o casy z naszej codzienności biznesowej. Po szkoleniu powstał raport nie tylko obejmujący ewaluację satysfakcji uczestników, ale też listę łatwych do wdrożenia rekomendacji dla różnych interesariuszy projektu – specjalistów, liderów i dla HR. Jeśli miałabym wybrać firmę do współpracy w szkoleniu – na pewno ProOptima zbudowała dobre doświadczenie klienta. Dziękuję Tomkowi Krasowi osobiście.

Agnieszka Duliban-Rokita - HR Business Partner, Promotraffic Sp. z o.o.

Polecam szkolenia i współpracę z firmą ProOptima. Właściciel to entuzjasta z ogromną, fachową wiedzą i takich też ludzi zatrudnia. Zawsze można liczyć na najwyższy poziom prowadzonych szkoleń. Firma prowadzi wnikliwe badania i analizy, nie tylko dla największych graczy, którzy korzystają z jej usług konsultingowych, ale również na potrzeby własnych szkoleń. Dzięki temu przekazują na nich najbardziej aktualną wiedzę praktyczną. Polecam również poczytać artykuły na ich stronie. Widać że tworzą to ludzie z pasją.

Agata Rzeszótko - Head of Customer Service Department Poland & CEE Answear.com S.A.

Odbyłam szkolenie „Buduj Customer Journey Map”, które zostało przeprowadzane z dużym zaangażowaniem prowadzących. Odpowiedzi na pytania uczestników udzielane w sposób wyczerpujący. Materiały ze szkolenia przesłane zgodnie z obietnicą i zawierały również formatki do dalszej pracy. Serdecznie polecam!

Joanna Sobyra - Marketing Director / Dyrektor Marketingu Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.

Charyzmatyczni prowadzący i ciekawe treści. Zdecydowanie polecam wszystkim, którzy chcą tworzyć silne marki, ambitne strategie. Otwierają oczy na aspekty biznesowe, z których nie zdawałem sobie sprawy. To wszystko przy bardzo miłej, wręcz rodzinnej atmosferze!

Konrad Misiak - CMO & Product Manager Caldo Izolacja Sp. z o.o.

Bardzo profesjonalne podejście do tematu badań i szkoleń. Na początku podchodziłem z rezerwą, ale osobiście przekonałem się że warto inwestować w rozwój i współpracę z ProOptima !

Michał Giza - CTO w ITA Tools Sp. z o.o.