Akamai | Klient ProOptima

SKILLS UP - Cykl szkoleń dla zespołów krakowskiego oddziału firmy

SKILLS UP - Cykl szkoleń dla zespołów krakowskiego oddziału firmy

Podstawowym obszarem działalności Akamai Technologies jest CDN (Content Delivery Network) – rozproszony system serwerów rozmieszczonych w wielu lokalizacjach, którego celem jest dostarczanie użytkownikom końcowym treści o wysokiej jakości w jak najkrótszym czasie. Polska spółka powstała w 2011 roku i jest największym oddziałem Akamai w Europie.

Co zrealizowaliśmy?

SKILLS UP - Akamai Cykl szkoleń dla zespołów krakowskiego oddziału firmy szkolenie ProOptima

W latach 2016 – 2018 zrealizowaliśmy dla kilkunastu grup cykl szytych na miarę szkoleń doskonalących kompetencje. Grupa naszych trenerów rozwijała umiejętności z zakresu: komunikacji, negocjacji, współpracy, prezentacji oraz różnorodności międzykulturowej. W konsekwencji definiowania nowych potrzeb szkoleniowych, trenerzy zaangażowani w projekt realizowali kolejne szkolenia. Były one bardzo dobrze oceniane zarówno przez uczestników, jak i koordynujący szkolenia Dział HR oraz przełożonych zespołów.

Przeprowadzone szkolenia i uzyskane z nich efekty wskazują na to, że można nas nazwać sprawdzonym partnerem w rozwoju kompetencji zespołów pracowników firmy Akamai. A szerzej, także partnerem firm z obszaru IT i nowych technologii.

SKILLS UP - Akamai Cykl szkoleń dla zespołów krakowskiego oddziału firmy szkolenie ProOptima
SKILLS UP - Akamai Cykl szkoleń dla zespołów krakowskiego oddziału firmy szkolenie ProOptima

Opinie uczestników

SKILLS UP - Akamai Cykl szkoleń dla zespołów krakowskiego oddziału firmy szkolenie ProOptima

„Szkolenia miały bardzo ciekawą i angażującą formę. Pozwoliły mi lepiej poznać samego siebie jako jednostkę oraz efektywnego członka zespołu. Wszyscy należymy do różnych zespołów, a poznanie schematów zachowań innych uczestników bardzo pomaga razem współpracować. Praktyczne ćwiczenia zaangażowały uczestników do wspólnej aktywności i umocnienia zależności międzyludzkich w zespole”

„Szkolenie z komunikacji wniosło dużo przydatnej wiedzy na naszej pracy. Uświadomiło pracownikom rolę efektywnej komunikacji do budowania pozytywnych relacji w zespole. Rozwinęło samoświadomość i umiejętności komunikacyjne”