Astor - ProOptima - szkolenia, doradztwo

Wieloletnia współpraca w zakresie doskonalenie kompetencji miękkich

Rozwój kompetencji miękkich: negocjacji, radzenia sobie ze stresem i innych

ProOptima zrealizowała z sukcesem kolejne edycje szkoleń, które na przestrzeni lat objęły następujące obszary:

 

ProOptima zrealizowała z sukcesem proces rozwojowy

ProOptima zrealizowała z sukcesem proces rozwojowy na przestrzeni kilkunastu tygodni od maja do października 2015. Jego integralną część stanowiło szkolenie o charakterze warsztatowym, ale wyróżnikami były zaangażowanie przełożonych uczestników, diagnoza, a potem odpowiedź na potrzeby szkoleniowe każdego z uczestników i przede wszystkim monitorowanie przez trenera przebiegu wdrożenia zmian precyzyjnie zaplanowanych na szkoleniu, następnie weryfikacja skali zmiany poprzez follow up. Z tego względu polecamy ProOptimę, trenera Tomasza Kras i proces rozwojowy jako szczególnie udaną formę usługi edukacyjnej.

Dyrektor Personalny sieci ASTOR – Agnieszka Politańska

Astor wybiera ProOptima jako partnera w zakresie doskonalenia kompetencji miękkich: negocjacji, radzenia sobie ze stresem i innych

ASTOR, firma z ponad 30 letnim stażem na polskim rynku, z powodzeniem realizuje swoją misję automatyzacji i robotyzacji polskiego przemysłu.

Jako firma, która buduje przewagę dzięki ludziom, których zatrudnia, dba o ich wszechstronny rozwój. Konsekwentnie pod kierownictwem Dyrektor Agnieszki Politańskiej, rozwija w sposób planowy i systematyczny kompetencje miękkie. Szukając nowych inspiracji i partnera do rozwoju kompetencji swoich pracowników Astor wybiera ProOpitmę.

Referencje do Astor dla ProOptima

Referencje dla ProOptima od ASTOR

Referencje do Astor dla ProOptima