Comarch | Klient ProOptima

Cykl szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, prezentacji oraz projekt rozwojowy

Cykl szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, prezentacji oraz projekt rozwojowy

Comarch to jedna z największych polskich spółek informatycznych z siedzibą w Krakowie. Została założona przez profesora Akademii Górniczo-Hutniczej i jego dwunastu studentów. Firma jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań branży IT.

Opinie uczestników

COMARCH Klient ProOptima Cykl szkoleń z zakresu wystąpień publicznych prezentacji oraz projekt rozwojowy szkolenie

„Udział w szkoleniu w efektywny sposób może wpływać na postępy w usprawnieniu prezentacji. Dzięki przekazanym wskazówkom usystematyzowałem rzeczy, które muszę poprawić i zyskałem większą świadomość własnych mocnych i słabych stron”

„Bardzo kompetentny prowadzący, który przedstawił dużo przykładów praktycznych, odzwierciedlających realne potrzeby, z jakimi mamy do czynienia w życiu zawodowym”

COMARCH Klient ProOptima Cykl szkoleń z zakresu wystąpień publicznych prezentacji oraz projekt rozwojowy szkolenie

Referencje

„ProOptima zrealizowała z sukcesem proces rozwojowy na przestrzeni ostatnich dwóch lat od listopada 2014 – grudnia 2015. Wyróżnikami metod pracy ProOptima jest koncentracja na wprowadzaniu zmiany w zachowaniach uczestników projektu. Takiemu celowi był podporządkowany proces: diagnozy potrzeb rozwojowych kilku grup uczestników, realizacja cykli szkoleń warsztatowych i szkoleń indywidualnych oraz praca wdrożeniowa wśród uczestników. W projekt zaangażowana także kadrę menedżerską, której dostarczono narzędzia umozliwiające monitorowanie i wspieranie zmiany w zachowaniach wśród uczestników. (…) Branża IT to ciągła zmiana. Działając w tej materii od lat, wiemy, że sukces tkwi w nieustannym pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Jako partnera w tym procesie rekomendujemy ProOptima Sp. z o.o.”

Wojciech Czerepak - Kierownik Centrum Szkoleniowego Comarch SA