Fresenius Kabi Business Services ocenia kompetencje swych liderów z ProOptima - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / Klienci / Klienci ProOptima / Fresenius Kabi Business Services ocenia kompetencje swych liderów z ProOptima

Fresenius Kabi Business Services ocenia kompetencje swych liderów z ProOptima

Pozyskana z wielu źródeł informacja zwrotna dotycząca umiejętności i funkcjonowania kluczowej kadry – ocena 360

Firmy troszczące się o rozwój kompetencji swych menedżerów świadomie rozwijają ich potencjał. Szukają sposobu na to by dobrze zdefiniować mocne i te wymagających wzmocnienia strony swych liderów. Wszystko po to by móc ich rozwijać. Świadomy takiej potrzeby HR i menedżerowie Działów Personalnych sięgają często po usługę oceny 360 lub oceny 180 stopni.
W podobnej sytuacji znajdowała się firma Fresenius Kabi. Poszukując do współpracy wiarygodnego partnera dotarła do ProOptima.

Fresenius Kabi szkoli się z ProOptima

Fresenius Kabi Business Services czyli...

Fresenius Kabi szkoli się z ProOptima

Firma Fresenius Kabi Business Services Sp. z o.o. to Centrum Usług Wspólnych (SSC) jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi. Wrocławska spółka wchodzi w skład Global Business Services, będąc jednym z czterech Centrów Usług Wspólnych, których celem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi finansowo-księgowej dla jednostek Fresenius Kabi na całym świecie.
Zatrudnia ponad 180 ekspertów obsługuje 16 różnych rynków, dostarczając procesy księgowe wspierające kluczową działalność, jaką jest tworzenie produktów ratujących życie ludzkie. Dział personalny firmy w sposób systematyczny i planowy dba o rozwój pracowników.

Jak wyglądała usługa oceny 360 jaką zrealizowaliśmy dla Fresenius Kabi Business Services ?

Fresenius Kabi Business Services ocenia kompetencje swych liderów z ProOptima 2

Kompleksowy proces oceny 360 od opracowania modelu ocenianych kompetencji (bazującego na firmowym modelu) przez przygotowanie ankiety, platformy, przygotowanie komunikacji budującej motywacje do oceniania współpracowników, konsultacje i wspieranie komunikacji w trakcie badania i po nim, opracowanie raportów indywidualnych i zbiorowych w języku polskim i angielskim , przygotowanie feedbacku dla każdego z badanych menedżerów oraz podsumowanie projektu z działem personalnym.
Ze względu na międzynarodowe środowisko pracy zarówno sama ocena jak oraz feedback po ocenie i dostarczonym raporcie odbył się w języku polskim i angielskim.

Dzięki zrealizowaniu Oceny 360 stopni firma:
• umożliwiła menedżerom otrzymanie informacji z otoczenia
• umożliwiła wykorzystywania wiedzy pochodzącej z Oceny 360 stopni przy ocenie okresowej pracowników
• zwiększyła świadomość potencjału pracowników i zaprojektowała dostosowanych do potrzeb menedżerów projekty rozwojowe
• zbudowała pozytywny wizerunek firmy o dojrzałej kulturze organizacyjnej
• poprawiła komunikację między pracownikami

Zrealizowany pierwszy proces dla kilku menedżerów miał swoja kontynuację w przypadku kolejnych menedżerów kilka miesięcy później.

Fresenius Kabi Business Services ocenia kompetencje swych liderów z ProOptima 2