Imperial Tobacco Polska decyduje się na realizację cyklu szkoleń dla kilkuset pracowników właśnie z ProOptima - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / Klienci / Klienci ProOptima / Imperial Tobacco Polska decyduje się na realizację cyklu szkoleń dla kilkuset pracowników właśnie z ProOptima

Imperial Tobacco Polska decyduje się na realizację cyklu szkoleń dla kilkuset pracowników właśnie z ProOptima


Imperial Tobacco Polska decyduje się na realizację cyklu szkoleń dla kilkuset pracowników właśnie z ProOptima

W Polsce działają dwie firmy z grupy Imperial Brands: Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym k. Poznania oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu. Obie firmy zatrudniają około 2 000 osób.

Dział personalny szuka na bogatym rynku firm szkoleniowych partnera do realizacji kilkunastu szkoleń dla kilkuset pracowników firmy: menedżerów, zespołów, przedstawicieli handlowych. Firma wybiera do realizacji tego przedsięwzięcia rozwojowego m.in. ProOptimę i jej ekipę trenerską: Tomasza Krasa, Tomasza Kalawę, Wiesława Porosło.

Imperial Tobacco Polska decyduje się na realizację cyklu szkoleń dla kilkuset pracowników właśnie z ProOptima


Realizujemy szereg szkoleń dla menedżerów firmy i sił sprzedaży. Firma zdecydowała się na szkolenia: • Dobry menedżer myśli nieschematycznie – z twórczego myślenia i kreatywności, • Jesteśmy różni, ale potrafimy współpracować – szkolenie z komunikacji we współpracujących zespołach i dla menedżerów • Kto ma informacje ten ma przewagę w negocjacjach – szkolenia z zakresu negocjowania • Warto świadomie budować relacje – szkolenie dla sił sprzedaży

Realizujemy szereg szkoleń dla menedżerów firmy i sił sprzedaży. Firma zdecydowała się na szkolenia:
• Dobry menedżer myśli nieschematycznie – z twórczego myślenia i kreatywności,
• Jesteśmy różni, ale potrafimy współpracować – szkolenie z komunikacji we współpracujących zespołach i dla menedżerów
• Kto ma informacje ten ma przewagę w negocjacjach – szkolenia z zakresu negocjowania
• Warto świadomie budować relacje – szkolenie dla sił sprzedaży

Realizujemy szereg szkoleń dla menedżerów firmy i sił sprzedaży. Firma zdecydowała się na szkolenia: • Dobry menedżer myśli nieschematycznie – z twórczego myślenia i kreatywności, • Jesteśmy różni, ale potrafimy współpracować – szkolenie z komunikacji we współpracujących zespołach i dla menedżerów • Kto ma informacje ten ma przewagę w negocjacjach – szkolenia z zakresu negocjowania • Warto świadomie budować relacje – szkolenie dla sił sprzedaży

Kto ma informacje ten ma przewagę w negocjacjach – szkolenia z zakresu negocjowania

Realizujemy szereg szkoleń dla menedżerów firmy i sił sprzedaży. Firma zdecydowała się na szkolenia: • Dobry menedżer myśli nieschematycznie – z twórczego myślenia i kreatywności, • Jesteśmy różni, ale potrafimy współpracować – szkolenie z komunikacji we współpracujących zespołach i dla menedżerów • Kto ma informacje ten ma przewagę w negocjacjach – szkolenia z zakresu negocjowania • Warto świadomie budować relacje – szkolenie dla sił sprzedaży

Skuteczność decyzji podejmowanych przez menedżera zależy do kompetencji poznawczych dotyczących przetwarzania informacji. Trening w zakresie kompetencji analitycznego myślenia zwiększa skuteczność w realizacji celów, w tym skutecznego przygotowania i prowadzenia negocjacji. Szkolenie „Kto ma informacje ten ma przewagę w negocjacjach” obejmowało nabycie wiedzy i rozwój poszczególnych umiejętności składowych myślenia analitycznego: poszukiwania informacji, korzystania z różnych źródeł danych i ich selekcji, znajdowania zależności między różnymi informacjami, poprawnego wnioskowania z posiadanych danych, itd. Te kompetencje mają zastosowanie w różnych sytuacjach w miejscu pracy np. negocjacjach z pracownikami czy klientami, a także w życiu prywatnym.
Celem szkolenia było:
• Praktyczne zademonstrowanie możliwości doskonalenia złożonych procesów poznawczych, jakim m.in. jest myślenie analityczne w kontekście tematyki negocjacji.
• Rozwój kompetencji myślenia analitycznego, rozumianej jako pozyskiwanie informacji, skrupulatność i dokładność w analizie danych, planowaniu działania i uwzględnieniu różnych punktów widzenia.
• Promowanie współpracy w zespole. Przygotowanie do pracy z zespołami zadaniowymi.
• Stymulacja procesu transferu efektów szkolenia na obszar pracy zawodowej – zwiększenie efektywności i jakości rezultatów pracy uczestników szkolenia.

Czy poleciliby podobne szkolenie swoim współpracownikom?
• Rzeczowe i treściwe a duża wiedza trenerów oraz umiejętność przekazywania jej w atrakcyjnej formie są zaletą tego szkolenia
• Przekaz za pomocą ćwiczeń lepiej pozwala zrozumieć negocjacje – poszerzyć wiedzę o procesie negocjacji
• Bardzo przydatne w sytuacji natłoku informacji, szumu informacyjnego
• Tak, by mogli dobrze przygotować się do prowadzenia negocjacji
• Tak, prowadzone w sposób aktywny i interesujący
• Tak, bo otwiera nowe spojrzenie na przygotowanie do negocjacji

Jeśli Twoja firma jest w potrzebie realizacji cykli szkoleniowych dla menedżerów, rozbudowanych w czasie akademii sprzedaży, projektów indywidualnych – zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością uszyjemy na miarę szkolenia, akademię czy projekt ogólnofirmowy, który radykalnie podnosi kompetencje społeczne.

Realizujemy szereg szkoleń dla menedżerów firmy i sił sprzedaży. Firma zdecydowała się na szkolenia: • Dobry menedżer myśli nieschematycznie – z twórczego myślenia i kreatywności, • Jesteśmy różni, ale potrafimy współpracować – szkolenie z komunikacji we współpracujących zespołach i dla menedżerów • Kto ma informacje ten ma przewagę w negocjacjach – szkolenia z zakresu negocjowania • Warto świadomie budować relacje – szkolenie dla sił sprzedaży