PGD Express Car Rental | Klient ProOptima
Home / Klienci / Szkolenia obsługa Klienta / PGD Express Car Rental

Cykl szkoleń doskonalących obsługę klienta

Cykl szkoleń doskonalących obsługę klienta

Express Car Rental to największa wypożyczalnia samochodów w Polsce, istniejąca na rynku od 1996 roku. Firma jest liderem w zakresie profesjonalnego wynajmu samochodów oraz zarządzania flotami pojazdów, będąc częścią największej polskiej grupy dealerskiej (Grupa PGD).

Kontynuując proces doskonalenia kompetencji swych pracowników wybrała ProOptimę dla realizacji cyklu rozwojowego.

PGD Express Car Rental Klient ProOptima cykl szkoleń obsługa klienta

Co zrealizowaliśmy?

PGD Express Car Rental Klient ProOptima cykl szkoleń obsługa klienta

Współpraca obejmowała:

  • Pogłębioną diagnozę potrzeb szkoleniowych.
  • Poznanie specyfiki funkcjonowania firmy w relacjach z Klientami.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnego warsztatu doskonalącego umiejętności obsługi Klienta w firmie Express z dużą ilością, ćwiczeń i symulacji rozmów z Klientami.
  • Ewaluację procesu.

Nabyta wiedza i rozwijane umiejętności komunikacyjne miały swoje pozytywne przełożenie na wyniki pracy uczestników szkolenia oraz wzrost satysfakcji Klienta firmy Express.

Opinie uczestników

PGD Express Car Rental Klient ProOptima cykl szkoleń obsługa klienta

„Trenerzy prowadzący zajęcia zaprezentowali szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zagadnieniach dotyczących nowoczesnej profesjonalnej obsługi Klienta (Customer Experience)”

„Prowadzący posiadają znakomity warsztat trenerski. Przekazują wiedzę w sposób zrozumiały i interesujący, zachęcają uczestników do działania. Szkolenie z obsługi Klienta realizowane przez trenerów: Tomasza Kras i Wiesława Porosło to wartościowy warsztat dostarczający sprawdzonej wiedzy i podnoszący znacząco kompetencje komunikacyjne w sytuacji budowania relacji z Klientami”

PGD Express Car Rental Klient ProOptima cykl szkoleń obsługa klienta