ULMA Construccion Polska | Klient ProOptima
Home / Klienci / Projekty rozwojowe / ULMA Construccion Polska

Kompleksowy proces rozwoju kadry menedżerskiej firmy

Kompleksowy proces rozwoju kadry menedżerskiej firmy

ULMA Construccion Polska to przedsiębiorstwo przemysłu materiałów budowlanych. Firma należy do największych producentów systemów deskowań i rusztowań na świecie i związana jest z budownictwem od ponad 55 lat.

Co zrealizowaliśmy?

ULMA Construccion Polska Klient ProOptima Kompleksowy proces rozwoju kadry menedżerskiej firmy

Menedżerowie są kluczową kadrą firmy. Każdy zespół, dział i wreszcie cała firma może osiągnąć znacznie więcej, jeśli posiada wybitnych menedżerów. Kiepscy menedżerowie natomiast mogą utrudniać zespołom osiąganie celów, a nawet doprowadzić do upadku firmy. To dlatego tak ważna są oceny kompetencji oraz celowy, planowany i kompleksowy ich rozwój wśród średniego i wyższego szczebla zarządzania.

ProOptima została wybrana jako dostawca kompleksowego programu rozwojowego kadry menedżerskiej ULMA Construccion. Na przestrzeni 2 lat zrealizowaliśmy ambitny projekt obejmujący: ocenę kompetencji, cykl szkoleń grupowych z kompetencji menedżerskich oraz indywidualne cykle coachingowe dla kluczowej kadry kierowniczej firmy. Projekt był realizowany w różnych lokalizacjach przez ten sam zespół trenersko-coachowy.

Efektem współpracy był znaczący wzrost samoświadomości menedżerów, ich zaangażowanie we własny rozwój, znaczący przyrost wiedzy i co najważniejsze – zmiany w zachowaniach i postawach menedżerów.

ULMA Construccion Polska Klient ProOptima Kompleksowy proces rozwoju kadry menedżerskiej firmy