FRIS jako sposób na planowany rozwój kompetencji liderskich - ProOptima - szkolenia, doradztwo

„Rozwój kompetencji miękkich nie jest już więcej „miękką opcją” w biznesie. Liderzy budzą swoją świadomość i zaczynają rozumieć, że obszary do tej pory traktowane jako „soft”, czyli miękkie, a w szczególności: kompetencje intra- i interpersonalne (komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów, budowanie relacji, inteligencja społeczna i emocjonalna) są niezbędne do zdrowego i zharmonizowanego działania biznesu. Badanie za badaniem wskazują dobitnie, że szkolenia i warsztaty w obszarach intra- i interpersonalnych wpływają na produktywność, zadbanie w firmie o wartościowych ludzi oraz oczywiście, odzwierciedla się w pozytywnych wynikach finansowych.”

FRIS® Style Myślenia i Działania  to najszybciej rosnące na polskim rynku narzędzie diagnostyczno-rozwojowe stosowane do wsparcia organizacji w całej Polsce oraz w edukacji i rozwoju menedżerów. Metodologia FRIS® bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii, wykorzystuje w pełni zwalidowane psychometrycznie narzędzie kwestionariuszowe do pomiaru preferencji poznawczych oraz jest przystosowana do polskich realiów biznesowych.

Zastosowanie FRIS® odbywa się na wielu płaszczyznach, a największymi korzyściami jego zastosowania w pracy z właścicielami firm i wyższą kadrą menedżerską są:

  • Poprawa jakości swojego stylu zarządzania
  • Szybsza komunikacja i lepsze dostosowanie swojej komunikacji w relacjach z innymi
  • Zrozumienie swoich jasnych i ciemnych stron oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji
  • Zmiana świadomości tego, kogo mamy obok siebie
  • Akceptacja na różnorodność i docenianie

Najbardziej skuteczne zespoły, to te najbardziej zróżnicowane pod względem stylów poznawczych, dlatego dodatkowo przygotowujemy menedżerów do świadomego tworzenia synergii w zespołach z wykorzystaniem badania Style Myślenia i Działania FRIS®. Dla wielu menedżerów wyzwaniem jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu bazując na oryginalnej koncepcji, która uwzględnia zarówno efektywność działań, jak i satysfakcję z wykonanej pracy. Znajomość Stylów Myślenia członków zespołu pomaga lepiej się komunikować, budować zdrowe relacje i łatwiej zapobiega potencjalnym konfliktom. Wchodzimy w kontakt ze stylem poznawczym drugiej osoby najbardziej wtedy, gdy zaczynamy z nią współpracę, gdy zaczynamy od siebie zależeć w rozwiązaniu problemu czy osiągnięciu celu.

Zapraszam na webinar poświęcony FRIS i jego wykorzystaniu w zarządzaniu zwinnymi zespołami:

FRIS style myślenia i działania- klucz do budowania i zarządzania zespołami zwinnym

Webinar już 16 listopada poprowadzi Daria Lewandowska, certyfikowany konsultant i trener w zakresie wykorzystania FRIS w biznesie.

Powrót do kategorii:

Przeczytaj więcej na ten temat:

Różnorodność (diversity), włączenie (inkluzja) czyli D&I a zaangażowanie pracowników i biznes

Human Resources

Jak praktycznie podejść do tematu różnorodności i inkluzji, żeby wzmocnić zaangażowanie pracowników i szybciej reagować na zmiany rynkowe?

Różnorodność (Diversity), włączenie (Inclusion) czyli D&I a zaangażowanie pracowników i biznes Na…

Lider i jego zespół

FRIS jako sposób na planowany rozwój kompetencji liderskich

„Rozwój kompetencji miękkich nie jest już więcej „miękką opcją” w biznesie. Liderzy…

Doceń mnie 6 wskazówek jak to robić skutecznie szkolenia z ProOptima

Skuteczne komunikowanie

Doceń mnie! 6 wskazówek o tym jak doceniać pracę podwładnych i współpracowników

Aż 80 proc. uczestników polskiego badania publikowanego w onet.pl, a realizowanego na zlecenie…

Wyzwania-menedzera-w-czasach-kryzysu-i...-konsultacje i doradztwo ProOptima

Lider i jego zespół

Wyzwania menedżera w kryzysie i … po nim

Kryzys jest zagrożeniem dla dotychczasowego sposobu działania. Jest jednak i tak,…

rozmowa menedzera z pracownikiem pomaga w budowaniu Employee Experience szkolenie ProOptima

Human Resources

3 działania, które pozwolą zadbać o doskonały poziom Employee Experience

Zaangażowanie pracowników budują konkretni menedżerowie. Zarząd podejmując strategiczne decyzje a bezpośredni…

Ocena 360 w zdalnym środowisku pracy

Human Resources

Oceny 360 stopni dla zespołów zdalnych i hybrydowych?

Początek roku w wielu firmach wiąże się z oceną pracownika. W wielu –…