Standard Usług Szkoleniowych SUS 2.0 dla ProOptima - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / O nas / Standard Usług Szkoleniowych SUS 2.0 dla ProOptima

Od początku wprowadzenia Standardu Usług Szkoleniowych przez PIFS ProOptima jest certyfikowanym partnerem z tym certyfikatem, odświeżanym corocznie przez audytorów DEKRA.

 

Dzięki temu masz pewność (potwierdzoną przez zewnętrzną firmę certyfikującą), że oferujemy najwyższej jakości usługi szkoleniowo-doradcze!

Standard SUS 2.0 spełnia wytyczne Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) dla firm świadczących usługi szkoleniowe. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uznaje certyfikat za dokument uprawniający firmę do wpisu jej usług do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Co to oznacza dla Ciebie i Twojej firmy:

  • dostęp do najlepszych szkoleń i trenerów – ProOptima to gwarancja jakości
  • dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP – możesz uzyskać dofinansowanie jeśli firma szkoleniowa, z której usług korzystasz jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych