Badanie eNPS

Employee Net Promoter Score

Pracownicy są kluczowym zasobem każdej firmy. Większość zarządzających wie o tym, że sceptycyzm pracowników z czasem przekłada się też na negatywne nastawienie klientów do marki.

Z drugiej strony, to właśnie pracownicy są naturalnymi kandydatami na ambasadorów marki. Ponieważ regularnie wypłacana pensja to zbyt mało, by uczynić pracownika dostatecznie zadowolonym, standardem stało się prowadzenie badań satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Często badania satysfakcji składają się z wielu pytań umieszczonych w skomplikowanych kwestionariuszach. Nie jest łatwo skłonić pracowników do ich rzetelnego wypełnienia. Dodatkowo respondenci obawiają się konsekwencji ujawniania swoich negatywnych opinii o firmie, w której pracują. Z tego powodu wewnętrzne badania satysfakcji i zaangażowania pracowników mogą nie ujawniać autentycznych postaw.

Przed takim zafałszowaniem rzeczywistej oceny w dużym stopniu zabezpiecza prowadzenie badań przez zewnętrzną firmę.

Employee Experience