Projekty rozwojowe

Rozwój kompetencji to proces, a nie wydarzenie. Pojedyncze szkolenie co prawda uruchamia zmianę myślenia, zmianę zachowań, ale dla trwałości zmiany w zachowaniach trzeba planowanego procesu - procesu rozwojowego. Projekty rozwojowe polegają na zaplanowaniu i realizacji rozłożonego  w czasie procesu zmiany organizacyjnej, którego celem jest osiągnięcie radykalnej poprawy efektywności działania: pojedynczego kluczowego menedżera czy zespołu, działu a nawet całej organizacji.

Realizowane przez ProOptima projekty rozwojowe mają nastąpujący przebieg:

Warto inwestować w projekty rozwojowe - są bardziej efektywne niż pojedyncze szkolenia

Wdrożenie jako priorytet podczas projektów rozwojowych

W ramach programów rozwojowych monitorujemy wdrożenie w praktykę zdefiniowanej na szkoleniu zmiany. Nasi trenerzy sprawdzają wykonanie zadań, udzielają informacji zwrotnej, motywują. Gdy szkolenie uzupełnione jest coachingiem lub shadowingiem rezultaty są spektakularne. Dzięku temu inwestycja w miękkie kompetencje daje twarde mierzalne rezutlaty.

Efektywność procesu rozwojowego