Akademia menedżera
Home / Akademia menedżera

Akademia menedżera

Akademia menedżera

Jak rozmawiać z pracownikami w codziennych sytuacjach? A jak komunikować trudne sprawy i uwagi krytyczne? Jak eliminować zbędne koszty i tracenie czasu?

To wyzwania każdego menedżera. W poukładaniu relacji z pracownikami pomagają praktyczne narzędzia rozmów coachingowych. Coaching w ostatnich latach stał się w Polsce bardzo popularny. Można wręcz powiedzieć o modzie na coaching. Trudno znaleźć menedżera, który jeszcze o coachingu nie słyszał. Ale czy wiadomo, jak skutecznie korzystać z tych narzędzi? Mądre ich stosowanie może być pierwszym krokiem ku zmianie stylu zarządzania na coachingowy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer:

 • Zrozumie jak jego zachowanie wpływa na emocje i postawy pracowników, oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój.
 • Pozna swoje tendencje w roli menedżerskiej.
 • Nauczy się praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi.
 • Zacznie wprowadzać coachingowy styl zarządzania w swoją codzienną praktykę.

Akademia managera czyli cykl szkoleni i dzialan rozwojowych z ProOptima

Jakie są cele?

 • Lepsze zrozumienie jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój.
 • Lepsze poznanie siebie i swoich tendencji w roli menedżerskiej.
 • Poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi.
 • Poprawa wyników, atmosfery i jakości współpracy zespołowej.
 • Wzrost innowacyjności pracowników, lepsze wykorzystanie ich mądrości i doświadczenia.
 • Wzmocnienie odpowiedzialności i samodzielności zespołu – zmniejszenie poziomu stresu i obciążenia mikrozarządzaniem – więcej czasu dla menedżera.

Jaka jest tematyka?

 • Rola i zadania współczesnego menedżera.
 • Trudne sytuacje i problemy menedżera.
 • Wykorzystanie coachingu w kształtowaniu postawy przywódczej (liderskiej).
 • Coachingowy styl zarządzania – czym jest?
 • Bazowe umiejętności coacha – aktywne słuchanie i „mocne” pytania.
 • Zasady prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Struktury rozmów coachingowych, m.in.: GROW, COACH, STAGES.
 • Zasady skutecznego przekazywania informacji zwrotnych.
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Kształtowanie konstruktywnych relacji z pracownikami – rola zaufania.
 • Praca z celami – wyznaczanie, priorytety, kroki do realizacji celu.
 • Przełamywanie schematów myślenia i zachowania.
 • Kiedy ludzie się zmieniają – praca nad zmianą postaw i zmianą kultury organizacyjnej.
 • Budowanie motywacji do zmiany, przełamywanie inercji zmiany.
 • Czego się może menedżer obawiać i jak przełamywać obawy?
 • Budowanie obrazu siebie jako menedżera.
 • Zespołowość – funkcje i dysfunkcje.
 • Dobre praktyki w stosowaniu coachingu – jak postępować w sytuacjach:
  • trudni pracownicy, konflikty,
  • brak współpracy w zespole,
  • wdrażanie nowych pracowników,
  • kształtowanie relacji ze współpracownikami po awansie,
  • problemy z dyscypliną i przestrzeganiem zasad,
  • zarządzanie „niezastąpionymi” ekspertami.

Między sesjami szkoleniowymi praktyczne zadania wdrożeniowe obejmujące problematykę prowadzenia coachingu w miejscu pracy.

Czas trwania: 6 dni (2+2+2).

Interesuje Cię usługa Akademia menedżera? Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!