IPR – Indywidualny Program Rozwojowy
Home / IPR – Indywidualny Program Rozwojowy

IPR – Indywidualny Program Rozwojowy

IPR – Indywidualny Program Rozwojowy

Wielu menedżerom szkolenia grupowe nie są w stanie zagwarantować takich rezultatów, jakie w krótkim czasie daje praca indywidualna z trenerem – coachem.

Podczas szkoleń grupowych czas i uwaga trenera dzielona jest na 6 a nawet 11 innych uczestników. Oznacza to mało zindywidualizowane i ograniczone w czasie doświadczenie rozwojowe. By w takim przypadku osiągnąć rezultat w postaci zmiany zachowań i postawy menedżera trzeba długiego czasu, a dodatkowo dużej automotywacji menedżera. Menedżer bowiem po powrocie ze szkolenia musi inwestować swój czas w dalszy rozwój umiejętności zainicjowanych szkoleniem.

Indywidualny Program Rozwojowy z ProOptima 2

Czy menedżerowie mają na to czas? Czy bieżące wyzwania zarządzania pozwolą im na koncentrację na własnym rozwoju? Z doświadczenie wiemy, że są to wyjątki. By w krótszym czasie osiągnąć cel rozwoju: zmianę z zachowaniach czy postawie potrzebne jest inne rozwiązanie.

Rozwiązaniem jest Indywidualny Program Rozwojowy – IPR:

 • To wysoce zindywidualizowany proces oparty o bliską, niezwykle intensywną relację trenera-coacha, który 100% uwagi poświęca na rozwój menedżera.
 • To zaprojektowane doświadczenie rozwojowe pod potrzeby konkretnego menedżera i cel biznesowy, jaki przed jakim ten stoi.
 • To ciągły wysoce spersonalizowany i ciągły feedback ze strony trenera-coacha.
 • To dopasowanie czasu trwania, interwałów pracy do grafiku menedżera.

Jakie metody pracy proponujemy menedżerom w ramach Indywidualnych Programów  Rozwojowych – IPR?

 • Shadowing – w ramach którego trener towarzyszy menedżerowi w jego normalnym dniu pracy (np. podczas spotkania z zespołem, kluczowym klientem, trudnej rozmowy z pracownikiem).
 • Obserwacja zachowań menedżera, która umożliwia analizę przyczyn niższej od oczekiwanej efektywności menedżera.
 • Krótkie sesje feedbackowe, które inspirują menedżera do nawet natychmiastowych zmian w zachowaniu.
 • Pogłębiające wgląd sesje coachingowe, które intensyfikują pracę rozwojową.
 • Krótkie sesje szkoleniowe – edukacyjne, skoncentrowane na odkrytych lukach w wiedzy czy umiejętnościach menedżera w precyzyjnie zdefiniowanych obszarach.
 • Zadania rozwojowe między sesjami shadowingu czy coachingu.
 • Intensywna, osobista relacja z doświadczonym we wspieraniu rozwoju menedżerów trenera-coacha.

Ta unikalna kompozycja czynników sprawia, że Indywidualny Program Rozwojowy pozwala osiągnąć spektakularne rezultaty rozwojowe, wśród menedżerów mających odwagę zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami, bez taryfy ulgowej, jaką dają często szkolenia grupowe.

Model Indywidualnych Programów Rozwojowych (IPR) jest odpowiedzią na stawiane przez biznes wyzwania i problem braku czasu u wysoko umiejscowionych w strukturze menedżerów.

Interesuje Cię usługa IPR – Indywidualny Program Rozwojowy? Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!