Specjalizacja firmy ProOptima

Specjalizacja

Naszą domeną jest kształtowanie postaw pro-klienckich i doskonalenie umiejętności decydujących o wyróżniającej jakości obsługi Klienta, dzięki której firma buduje trwalszą, unikalną wobec rynkowych rywali i trudną do skopiowania przewagę.

Większość firm skupia się pozyskiwaniu Klientów. Krytyczne dla nich są więc umiejętności handlowców i menedżerów sprzedaży. Co jednak dzieje się z już zdobytymi Klientami? Wiele firm traci ich bezpowrotnie, a wraz z nimi pieniądze. Te, które zainwestowali w pozyskanie Klientów i te, które ci Klienci mogliby przynieść do firmy, gdyby byli lojalni. Ten proces dominuje w polskich firmach. Straty z tytułu niewłaściwej obsługi Klienta, w rodzimych firmach, sięgają 8,8 mld euro! Rocznie. Zatrważająca kwota prawda?

Tymczasem obsługę Klienta często postrzega się jako źródło kosztów i zdecydowana mniejszość polskich firm inwestuje w już zdobytych Klientów. I to pomimo powszechnej wiedzy na temat tego, że koszt związany ze zdobyciem nowego Klienta jest większy (nawet 500-krotnie) od obsługi już zdobytych Klientów. Nadal jedynie garstka menedżerów myśli i działa długoterminowo – walcząc nie o bieżący wynik, a o trwałość biznesu. Wyjątkiem są prezesi, właściciele firm lub menedżerowie, którzy są przekonani, że warto walczyć o lojalność Klienta, bo to się opłaca. Nasza oferta jest skierowana głównie do tych menedżerów, dla których konieczność dbania o Klientów jest oczywista i szukają sposobów na to, jak zrobić to skutecznie i optymalnie kosztowo.

Czego możesz się spodziewać decydując się na rozpoczęcie współpracy właśnie z nami?
 

Realizacji nowych inicjatyw wzmacniających lojalność pozyskanych już Klientów. Do tego potrzebne są zmiany. Zakres tych zmian może ograniczać się do rozwoju nowych kompetencji (obsługowych i menedżerskich), kształtowania nowej postawy (pro-klienckiej), ale może także obejmować budowę i wdrożenie nowej wizji funkcjonowania biznesu skoncentrowanego na Kliencie - wdrażaniu Systemów Obsługi Klienta. Lojalność Klienta to bowiem wypadkowa jakości funkcjonowania całej organizacji, a nie tylko Działu Obsługi Klienta. Nowa wizja funkcjonowania biznesu wymaga bardzo często zmiany stylu zarządzania, a szerzej zmiany kultury organizacyjnej. Niezależnie od skali działań, każda z tych inicjatyw może pomóc skuteczniej zadbać o już pozyskanych Klientów. We wszystkich przypadkach jesteśmy do dyspozycji.

Dlaczego to właśnie nam możesz zaufać?

Od 2006 roku stawiamy sobie za cel zdobywanie, weryfikowanie a potem upowszechnianie wiedzy o sposobach i narzędziach umożliwiających koncentrację na najważniejszym zasobie firmy – Kliencie. Przez te lata zrealizowaliśmy: wdrożenia Standardów Obsługi Klienta, szkolenia warsztatowe kształtujące kompetencje obsługowe i menedżerskie, budowaliśmy narzędzia pomiaru satysfakcji Klienta, doradzaliśmy i wdrażaliśmy projekty zmiany stylu zarządzania i kultury organizacyjnej. Wiedzę czerpiemy z wielu źródeł: nowoczesnego marketingu, psychologii poznawczej, społecznej, ewolucyjnej i neuroekonomii. Uczymy się także od naszych Klientów. Zgromadzone zasoby wiedzy i zweryfikowane praktyki efektywnego dbania o Klientów są do Państwa dyspozycji. Sami zdecydujecie, na jaką skalę zechcecie je wykorzystać.