Nowo awansowany menedżer

Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie?

W okresie dynamicznego rozwoju firmy często dochodzi do sytuacji, w której dotychczasowi specjaliści obejmują stanowiska kierownicze. Nowe wyzwania i natłok pilnych spraw zwykle skłaniają ich do dynamicznego wejścia w rolę. Ambicja mobilizuje do działania. W takich okolicznościach młody menedżer rzadko ma czas i okazję, by w pełni uświadomić sobie na czym w istocie polega jego rola, jakich wymaga kompetencji i jak się do niej odpowiednio przygotować.
Niestety naturalny talent do kierowania dany jest tylko nielicznym. Tym samym możliwości zespołów mogą być nie w pełni wykorzystane z powodu niedostatku umiejętności kierowniczych ich szefów.

Jak z dnia na dzień z członka zespołu stać się jego kierownikiem?
Jak nie stracić szansy i od pierwszej chwili stać na mocnym gruncie?

Dzięki udziałowi w szkoleniu nowi menedżerowie:

 • Dookreślą swoją nową rolę i relacje z podwładnymi.
 • Rozwiną swoje kompetencje menedżerskie, w szczególności komunikacyjne.
 • Poznają swoje silne strony w pełnieniu roli kierowniczej.
 • Kreatywnie i skutecznie poradzą sobie z trudnymi sytuacjami w codziennej praktyce zarządzania.
 • Nauczą się wykorzystywać współpracę zespołową w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Jak motywować pracowników? - szkolenie menedżerskie

Cele szkolenia:

 • Dookreślenie zakresu nowej roli kierowniczej i relacji z podwładnymi.
 • Zwiększenie efektywności kierowników poprzez rozwój ich kompetencji menedżerskich w pracy z zespołami i pojedynczymi osobami – szczególnie kompetencji komunikacyjnych.
 • Zbudowanie świadomości swoich silnych stron oraz zwiększenie poczucia własnej skuteczności w pełnieniu roli kierowniczej u uczestników szkolenia.
 • Bardziej kreatywne i skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych i problemowych w codziennej praktyce.
 • Lepsze wykorzystanie współpracy zespołowej w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Tematyka:

 • Nowa rola, nowe zadania - co zmienia się w relacji z zespołem po awansie?
 • Za co mi płacą – za co odpowiada menedżer?
 • Priorytetowe zadania nowoczesnego menedżera.
 • Rola kompetencji społecznych i osobistych w osiąganiu sukcesu zawodowego.
 • Jak zbudować sprawny zespół?
 • Jak motywować, by nie demotywować?
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych menedżera.
 • Symulacja prowadzenia rozmów rozwojowych - videotrening.
 • Czemu poświęcamy najwięcej czasu i energii? Diagnoza stopnia wykorzystania własnych zasobów.
 • Proste sposoby na zarządzanie uwagą i koncentrację na cel – jak zachowywać priorytety i podejmować lepsze decyzje związane z wykorzystaniem czasu.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe