Negocjacje w praktyce menedżera

Jak negocjować ze współpracownikami i kontrahentami?

Wielu menedżerów nie zdaje sobie sprawy z tego, że poza negocjowaniem z kontrahentami, negocjują praktycznie codziennie. Z kim? Ze swoimi podwładnymi i współpracownikami. Ustalanie warunków, terminów, zadań do wykonania to nic innego jak negocjacje. Podchodzenie do nich, jak do próby sił - silniejszy dyktuje warunki lub równi sobie szukają kompromisu - to nie jedyne rozwiązanie. 
Można inaczej! 
W konstruktywnym dialogu kryje się obszar obopólnych korzyści.

Negocjacje win-win, negocjacje ze współpracownikami - szkolenie dla menedżerów

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer: 

 • Negocjując ze współpracownikami i kontrahentami będzie mógł osiągać więcej niż oczekuje poprzez: wykorzystanie odpowiedniej procedury przygotowania, pytania umożliwiające sterowanie przebiegiem rozmowy, pozwalające odkryć interesy partnera i znajdować korzystne dla obu stron rozwiązania.
 • Zyska elastyczność, po tym jak uświadomi sobie negatywne konsekwencje stosowanego stylu negocjowania i zostanie zainspirowany do zmiany nawyków w negocjacjach.
 • Rozwinie swój indywidualny styl negocjatora oparty na mocnych stronach.

Cele szkolenia:

 • Rozwój kompetencji negocjacyjnych menedżerów takich jak:
  • przygotowanie do negocjacji, 
  • planowanie strategii negocjacyjnej,
  • umiejętność budowania relacji z partnerem w trakcie negocjacji, 
  • komunikacja i prowadzenie negocjacji ze współpracownikami i kontrahentami.
 • Identyfikacja własnych mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju w ramach kompetencji negocjacyjnych.
 • Większa skuteczność poprzez nabycie nowych umiejętności i większa świadomość wywieranego wpływu w kontaktach z partnerami negocjacji – współpracownikami i kontrahentami.
 • Przełamanie rutynowych działań w praktyce negocjowania.
 • Inspiracja do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów negocjowania i wywierania wpływu.

Tematyka: 

 • Targowanie a negocjacje z wizją. Między grą o sumie zerowej a grą niezerową - gra negocjacyjna. 
 • Ja jako negocjator. Diagnoza preferowanego stylu negocjacji.
 • Konflikt a negocjacje. Kiedy negocjacje są najlepszym rozwiązaniem, a kiedy nie należy ich stosować?
 • To co mówimy czy jak mówimy? Komunikacja w negocjacjach. 
 • Negocjacje z wizją. Charakterystyka, wskazówki i zasady prowadzenia negocjacji partnerskich. 
 • Przygotowanie z wizją. Osiem kroków dla osiągania więcej w negocjacjach.
 • Negocjacje z wizją. Praktyka negocjacji opartych o zasady – videotrening.
 • Za rok, dwa będę negocjatorem, który... moja wizja negocjatora.
 • Sformułowanie planu dalszego rozwoju kompetencji negocjacyjnych, wybór obszaru pracy i action plan.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe