Menedżer jako mistrz dialogu

Jak rozwiązywać problemy zarządzania poprzez rozmowę?

Menedżer zwykle spędza bardzo dużo czasu na rozmowach ze swoimi pracownikami. To jakość tych rozmów decyduje o tym, czy zespół będzie zmotywowany i sprawny. Co zrobić, gdy zespół skonsoliduje się przeciw menedżerowi? A co, gdy w zespole zaczną narastać konflikty? Jak rozmawiać z pracownikami w takich trudnych sytuacjach? Jak radzić sobie z emocjami? 
Rozwiązanie tego problemu pomoże znów skierować energię pracowników na ich zadania, nie na rozpraszające problemy interpersonalne. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

  • Poznają dynamikę procesów konfliktowych.
  • Zwiększą swoją skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów i radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych rozmowach z pracownikiem.
  • Wyćwiczą umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami (rozmów budujących autorytet, odbudowujących szacunek, dyscyplinujących itp).

Cele szkolenia:

  • Poznanie dynamiki procesów konfliktowych i zwiększenie skuteczności w rozwiązywaniu konfliktów.
  • Większa efektywność w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych rozmowach z pracownikiem.
  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami (rozmów budujących autorytet, odbudowujących szacunek, dyscyplinujących itp).

Rozwiązywanie konfliktów - szkolenie menedżerskie

Tematyka:

  • Trudne sytuacje w pracy menedżera. Od identyfikacji trudności do praktykowania rozmów w różnych sytuacjach.
  • Konflikty w miejscu pracy. Od lepszego rozumienia natury konfliktów do zapobiegania im dzięki kulturze otwartej komunikacji. 
  • Komunikacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Koncentracja na rozwiązaniu - jak oddzielać osobę od problemu, kiedy emocje przeszkadzają?
  • Dobre praktyki radzenia sobie z wyzwaniami. Symulacje na podstawie opracowanego banku sytuacji trudnych, praca z wykorzystaniem kamery wideo.


Czas trwania: 2 dni szkoleniowe