Motywujący zmotywowany menedżer

Jak czerpiąc z własnej motywacji angażować innych do działania?

Motywowanie pracowników to najczęstsze wyzwanie, z jakim mierzą się szefowie: zespołów, działów i całych firm. Na hasło „motywowanie pracowników” wyszukiwarka Google odpowiada około 403 000 wynikami.

To ciągłe zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu motywowania wynika z braku skuteczności stosowanych metod, a także z natury procesu – nie można być stale zmotywowanym na 100%.

Firmy zawsze potrzebują wysoko zaangażowanych pracowników, jednak poziom motywacji ulega naturalnym fluktuacjom. Dla skuteczności interwencji w motywację pracowników kardynalne znaczenie ma posiadana wiedza na temat skutecznych sposobów wpływania na motywację, umiejętność jej zastosowania w praktyce, a także motywacja własna szefów. Od niej bowiem wszystko się zaczyna. Jeśli jest wysoka, łatwiej się motywuje, jeśli niska, trzeba jej poszukać i ją wydobyć. W przeciwnym razie stosowanie technik motywowania staje się karykaturą motywacyjną. Pracowników takie niezmotywowane motywowanie nie angażuje, a bywa, że demotywuje.

Cele szkolenia:

 • Rozpoznanie własnej roli w motywowaniu pracowników oraz identyfikacja ograniczających skuteczność nawyków w sposobie motywowania.
 • Poznanie wachlarza metod i sposobów motywowania pozafinansowego.
 • Zbudowanie zindywidualizowanego planu motywacyjnego dla swoich pracowników.
 • Rozwój umiejętności prowadzenia konstruktywnej rozmowy służącej udzieleniu informacji zwrotnej.
 • Zwiększenie elastyczności w reagowaniu na sytuacje trudne w trakcie prowadzonych rozmów z pracownikami.
 • Zbudowanie świadomości swoich silnych stron oraz zwiększenie poczucia własnej skuteczności w pełnieniu roli szefa u uczestników szkolenia.

Szkolenie poprzedza badanie przeprowadzone wśród podwładnych uczestników, mające na celu określnie aktualnych deklarowanych motywatorów. Wyniki badania będą wykorzystane w trakcie szkolenia.

Motywowanie pracowników - szkolenie menedżerskie


Tematyka:

 • Modele motywowania i ich praktyczne zastosowanie - czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
 • Co mnie motywuje? Wpływ własnej motywacji na motywowanie innych.
 • Błędy motywowania - najpopularniejsze „demotywatory”.
 • Motywacja 3.0 praktyczne przełożenie teorii samookreślenia E. Deciego i R. Ryana na motywowanie pozafinansowe, na które bezpośredni wpływ ma szef. 
 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu ludźmi – stawianie ambitnych wyzwań/celów i budowanie współodpowiedzialności za rezultaty pracy.
 • Finansowe motywowanie pracowników – kilka wskazówek jak motywować, by nie demotywować, jeśli dysponuję ograniczonym budżetem.
 • Zasady prowadzenia rozmów oceniających pracę.
 • Struktura rozmowy STAGES jako podstawa rozmów korygujących zachowanie, oceniających, i dyscyplinujących.
 • Praktyka komunikowania. Symulacje prowadzenia rozmów z wykorzystaniem ramowych opisów ról zaczerpniętych z doświadczenia uczestników.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe