Motywowanie pozapłacowe

Jak motywować pozafinansowo, by nie demotywować?

Pieniądze nie motywują!
Czy ktoś jeszcze wierzy w to, że wystarczy motywować pracowników finansowo? Pieniądze dostarczają motywacji zewnętrznej, która działa tylko przez chwilę. Potem trzeba dać ich więcej i więcej, i jeszcze więcej... A nawet to nie gwarantuje, że pracownicy będą działać efektywnie i nie poszukają sobie innej pracy. 
Pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od... szefa, nieprzyjemnej atmosfery, chaosu czy nudy. Jak wzbudzić w pracownikach wewnętrzną motywację? Czym ich motywować, gdy sytuacja ekonomiczna nie pozwala na bonusy finansowe? 
To od umiejętności i postawy menedżera zależy w dużej mierze atmosfera w firmie i poziom motywacji pracowników. 

Motywowanie pozapłacowe - szkolenie

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer:

 • Pozna skuteczne narzędzia motywowania pozafinansowego.
 • Będzie wyznaczać pracownikom motywujące cele.
 • Nauczy się motywująco udzielać informacji zwrotnej.

Cele szkolenia:

 • Poznanie własnych nawyków w sposobie motywowania.
 • Wyćwiczenie umiejętności stawiania pracownikom motywujących celów. 
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy motywującej i udzielania informacji zwrotnej.
 • Zbudowanie świadomości swoich silnych stron oraz zwiększenie poczucia własnej skuteczności w pełnieniu roli szefa u uczestników szkolenia.

 
Tematyka:

 • Czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować? 
 • Modele motywowania i ich praktyczne zastosowanie.
 • Błędy motywowania - najpopularniejsze „demotywatory”.
 • Narzędzia i metody motywowania pracowników. 
 • Czynniki i wartości, które motywują zespół do lepszej pracy – co wynika z doświadczeń wiodących firm?
 • Pozafinansowe techniki motywowania pracowników - jak motywować, by nie demotywować?
 • Zauważaj i chwal - skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty.
 • „Przykład idzie z góry” – rola szefa jako wzorca, który naśladują pracownicy.
 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu ludźmi – stawianie wyzwań i budowanie współodpowiedzialności za rezultaty pracy.
 • Jak wyznaczać cele tak, by motywowały nas i innych? 
 • Praktyka formułowania celów z pracownikiem. 
 • Monitorowanie realizacji. Rola menedżera w procesie realizacji celu – czyli zasady kontroli i wsparcia przy realizacji celów.
 • Informacja zwrotna jako narzędzie wywierania wpływu na zespół i pracownika. 
 • Od rozmowy oceniającej do rozmowy coachingowej - czyli jak wzbudzić motywację do rozwoju.
 • Symulacje prowadzenia rozmów z pracownikami - videotrening. 
 • Kontrakt z uczestnikami szkoleń na pracę własną nad rozwojem swoich wybranych kompetencji.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe