Kluczowe rozmowy w praktyce menedżera

- scenariusze, przydatne techniki, regulacje prawne

Przekazywanie złych wiadomości, krytyka pracownika czy wręczenie wypowiedzenia to nieodłączna część obowiązków kadry kierowniczej. Takie sytuacje są bardzo stresujące, gdyż wymagają kontroli własnych emocji, a jednocześnie trudno jest przewidzieć i w pełni kontrolować reakcje pracowników.  Dobre przygotowanie może pomóc menedżerom prowadzić trudne rozmowy bardziej efektywnie.
 
Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność komunikacji trudnych decyzji
 • Poznają scenariusze spotkań oraz technik komunikacji
 • Uzyskają wiedzę nt. przepisów prawa pracy, których muszą w takich przypadkach przestrzegać

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie menedżerów do zarządzania typowymi trudnymi sytuacjami w zespole
 • Zapoznanie z możliwymi reakcjami pracowników oraz sposobami radzenia sobie z nimi

Zaawansowana komunikacja - szkolenie menedżerskie

Tematyka:

 1. Scenariusze i zasady prowadzenia trudnych rozmów
 • Delegowanie trudnych zadań
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Rozmowa dyscyplinująca i konstruktywna krytyka
 • Niesatysfakcjonująca ocena okresowa – i co dalej?
 • Niespełnione oczekiwania pracownika w zakresie podwyżki, awansu, rozwoju
 • Spotkanie ze zwalnianym pracownikiem (z uwzględnieniem kontekstu)
-     Przygotowanie spotkania – czas, miejsce, uczestnicy, dokumenty
-     Możliwe reakcje pracowników i sposoby radzenia sobie z nimi
-     Szefie, odchodzę – jak rozstać się z klasą z cenionym specjalistą

 

 1. Aspekty prawne
Uprawnienia kadry kierowniczej a obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie:
 • zakazu dyskryminacji
 • zarzutu mobbingu
 • naruszenia dóbr osobistych pracownika
 • ochrony danych osobowych


Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy