Zarządzanie konfliktami pracowniczymi

Strategiczna kompetencja współczesnego menedżera

We współczesnym środowisku pracy umiejętność diagnozowania i rozwiązywania konfliktów jest jedną z kluczowych kompetencji.
Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy ze skali całkowitych kosztów nierozwiązanych w porę konfliktów oraz ich wpływu na długoterminową efektywność firmy.  Menedżerowie nie zawsze mają świadomość, że tworzenie właściwych relacji w zespole i rozwiązywanie konfliktów między pracownikami, należy do ich podstawowych obowiązków kierowniczych.  Często brakuje im także specjalistycznej wiedzy jak sobie radzić ze spornymi sytuacjami lub trudnymi współpracownikami.
 
Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:

 • Uzyskają wiedzę nt. psychologii konfliktu
 • Rozwiną umiejętność komunikacji i zarządzania relacjami
 • Poznają przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności menedżerów za relacje w zespole

Zapobieganie konfliktom pracowniczym - szkolenie menedżerskie

Cele szkolenia:

 • Omówienie najważniejszych przyczyn konfliktów w środowisku pracy oraz ich dynamiki
 • Rozpoznawania przejawów konfliktów w zespole
 • Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów na jak najwcześniejszym etapie
 • Nabycie umiejętności zarządzania trudnymi sytuacjami i konfliktowymi pracownikami w zespole

Tematyka:

 • Odpowiedzialność pracodawcy i kadry kierowniczej za relacje w miejscu pracy
 • Kiedy konflikt między pracownikami nie jest tylko ich prywatną sprawą?
 • Rozpoznawanie objawów konfliktu w zespole
 • Konflikt a mobbing
 • Strategie rozwiązywania konfliktów – dobór strategii do charakteru konfliktu
 • Kompromis – złoty środek?
 • Komunikacja i emocje w konflikcie
 • Rozwiązywanie konfliktów na wczesnym etapie
 • Szef mediatorem konfliktu – podstawowe zasady mediacji
 • Jak postępować z tzw. „konfliktowym pracownikiem”?
 • Organizacja pracy jako narzędzie przeciwdziałania konfliktom

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy