Leadership - Jak być liderem?

Przywództwo skoncentrowane na rezultatach.

Jak przekonać podwładnych do swojej idei? Co zrobić, żeby pracowali na rzecz najważniejszych rezultatów? Jak wzbudzić w nich odpowiedzialność za podejmowane działania? To częste pytania menedżerów. Oni już wiedzą, że nie wystarczy zarządzać, by być przywódcą. 
Prawdziwy przywódca wnosi dodatkową wartość do zespołu. Jest mistrzem rozmowy, którą kierunkuje na wyznaczony cel. 
Jak nim zostać?

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer:

 • Będzie skutecznie wpływał na zachowania i postawy podległych pracowników.
 • Nauczy się świadomie budować swoją wiarygodność.
 • Będzie skuteczny w osiąganiu założonych rezultatów.
 • Będzie prawdziwym przywódcą.

Leadership - szkolenie kompetencje przywódcze

Cele szkolenia:

 • Kształtowanie umiejętności skutecznego wpływania na zachowania i postawy podległych pracowników.
 • Poznanie zasad skutecznego wywierania wpływu oraz zasad świadomego budowania własnej wiarygodności.
 • Zwiększenie skuteczności osiągania założonych celów.

Tematyka:

 • Przywództwo a zarządzanie. Od różnic miedzy menedżerem a liderem do oceny własnego poziomu przywództwa.
 • Kompetencje komunikacyjne nowoczesnego menedżera. Od zasad, wskaźników i narzędzi skutecznej komunikacji po wizję przywództwa jako mistrzostwa w kreowaniu dialogu ukierunkowanego na wspólny cel. 
 • Podstawowe zasady wywierania wpływu. Od automatycznych 6 reguł wywierania wpływu wg Cialdiniego po wartości, etykę wpływu.
 • Przywództwo skoncentrowane na rezultatach. Jak nie wpadać w pułapkę obwiniania i pomóc pracownikowi w przejęciu odpowiedzialności za podejmowane działania i ich rezultaty?
 • Jak wyznaczać cele, by móc liczyć na ich realizację? Od sztuki integracji celów osobistych i firmowych po zawieranie kontraktu z pracownikiem. 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe