Błyskawiczne motywowanie

Jak poprzez odpowiednie pytania uwalniać motywację wewnętrzną u innych?

Skuteczność Twojego motywowania może wzrosnąć o 250%, co zostało udowodnione w badaniach naukowych.

W życiu każdego menedżera przychodzi taki moment, że nie wie już co ma zrobić - jeden (lub kilku) pracowników zupełnie nie reaguje na jego polecenia. Wydaje się, że menedżer wszystko robi jak należy: wyznacza cele, deleguje zadania, przekazuje jasne instrukcje, upewnia się, czy zostały przyjęte. Mimo tego, zadania nie są realizowane tak, jak powinny. Może to dotyczyć zarówno całokształtu obowiązków pracownika, jak i jednego wąskiego zakresu.

Menedżer wkłada często ogromny wysiłek w to, by przekonać pracownika do zmiany. Pracownik może nie dać się przekonać, może jawnie stawić opór, ale może i pozornie być zmotywowanym – deklarować zmianę podczas rozmowy, a potem nic nie zmienić!

Czy można rozmawiać inaczej, by być pewnym rezultatu? Czy rozmowa zawsze musi najwięcej kosztować menedżera? 

Szkolenie poświęcone jest jednej z najskuteczniejszych obecnie technik motywowania – Błyskawicznemu motywowaniu (Instant Influence™).
 
Motywowanie dla menedżera oznacza perswazję słowną, dzięki której podległy mu pracownik zostaje przekonany do podjęcia dodatkowego wysiłku, zmiany zachowań.
 
Jednak nie w każdej sytuacji motywowanie powinno przebiegać tak samo. To, co sprawdzi się u początkującego pracownika, nie zagra u doświadczonego. W zależności od poziomu doświadczenia oraz zaangażowania przyjmuje się różne style kierowania zespołem oraz różne metody wzbudzania motywacji. Dowiedz się, jakie są typy pracowników i w jaki sposób na nich wpływać.
Motywowanie pozapłacowe - szkolenie z motywowania
Poznaj metodę, która:

• w ciągu kilku minut rozmowy wywołuje trwałą zmianę
• może być stosowana niemal w każdej sytuacji, zarówno na sobie jak i na innych
• zmieniła oblicze interwencji kryzysowej w amerykańskiej służbie zdrowia
• jest z powodzeniem stosowana w: zarządzaniu ludźmi, negocjacjach, sprzedaży, zmianie osobistej, rozwiązywaniu problemów w relacjach osobistych i wielu innych dziedzinach


Przekonaj się jak możesz unikać, tak źle działającej na motywację, presji na pracownika.
Naucz się znajdować w krótkiej rozmowie źródła motywacji wewnętrznej i odwoływać się do autonomii i decyzyjności podwładnego. Spraw, by w rozmowie z Tobą odnajdywał w sobie powody do działania. Wystarczy około 7-10 minut na to, by w sześciu krokach przejść od „nie mogę, nie chcę, nie potrafię” do „zrobię to, a mój kolejny krok to…”. Chciałbyś umieć tak motywować?
Dlaczego miałbyś nauczyć się błyskawicznego wywierania wpływu właśnie teraz?

Motywowanie pozapłacowe - szkolenie z motywowania

Cele szkolenia:

 • Poznanie skutecznych i nieskutecznych sposobów motywowania – błędów i dobrych praktyk
 • Zrozumienie mechanizmów kontrolujących motywację u człowieka
 • Poznanie różnych typów pracowników oraz w jaki sposób na nich wpływać
 • Poznanie schematu pytań i warunków prowadzenia rozmowy angażującej pracownika
 • Opanowanie umiejętności motywowania pracownika w trakcie krótkiej rozmowy opartej o pytania
 • Nabycie kompetencji komunikacyjnych pozwalających na skuteczne prowadzenie trudnych rozmów z podwładnymi, których celem jest wzbudzenie automotywacji

Tematyka:

 • Premie i benefity czy kary i nagany – motywatory zewnętrzne – które metody działają, a które działają tylko pozornie.
 • Teoria X i Y McGregora – paradoks oczekiwań, kontroli i ich znaczenia dla motywacji.
 • Teoria reaktancji psychologicznej w zarządzaniu ludźmi – o czym nie można zapomnieć podczas motywowania.
 • Potrzeba autonomii i kontroli, czym objawia się ich zaburzenie u pracowników – objawy braku motywacji.
 • Zarządzanie sytuacyjne Blancharda – style zarządzania w zależności od typów pracowników.
 • Błyskawiczna motywacja – jak, przy pomocy 6 prostych pytań, wybrnąć z trudnej rozmowy z pracownikiem lub zmotywować go do trwałej zmiany.
 • Umiejętne zadawanie pytań – jak elastycznie prowadzić rozmowę, by nie była sztuczną.
 • Rapport – umiejętność nawiązania relacji opartej na zaufaniu – jako warunek powodzenia.
 • Aktywne słuchanie, czyli: słuchać, słyszeć, rozumieć i adekwatnie reagować. Czy poziom Twoich umiejętności komunikacyjnych umożliwi Ci błyskawiczne motywowanie?
 • Automotywacja błyskawiczna – czy te pytania zadziałają na mnie? Sprawdź zanim będziesz motywował innych!
 • Case study.
 • Rozmawianie w praktyce. Videotrening prowadzenia rozmów motywujących opartych o scenariusze z życia uczestników.
 • Action Plan – będę błyskawicznie motywował jeśli… 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Pantalon, M. V. (2011). BŁYSKAWICZNE WYWIERANIE WPŁYWU. Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania. Gdańsk: GWP.