Zarządzanie zmianą

Zmieniaj zachowania pracowników, funkcjonowanie działu i firmy dzięki zmianie jednego nawyku

Cele szkolenia:

 • Dostarczenie wiedzy i weryfikacja przekonań na temat zmiany organizacyjnej.
 • Zwiększenie samoświadomości własnej roli w procesie zmiany.
 • Zwiększenie efektywności w komunikowaniu się w procesie zmiany.
 • Zbudowanie świadomości swoich silnych stron oraz zwiększenie poczucia własnej skuteczności u uczestników szkolenia.
 • Bardziej kreatywne i skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych i problemowych w codziennej praktyce.

Zarządzanie zmianą - Zmieniaj zachowania pracowników, funkcjonowanie działu i firmy dzięki zmianie jednego nawyku - szkolenie liderskie


Tematyka

 • Zmiana – natura i psychologia zmiany.
 • Dlaczego w biznesie jest tyle zmian a stabilność już była?
 • Dlaczego 70% prób wprowadzania zmian się nie udaje?
 • Krzywa zmiany – ludzie tak będą zawsze reagować na nią!
 • Procesy komunikowania się w organizacji w procesie zmiany: co i jak mówić kiedy się zaczyna, trwa i kiedy kończy kolejna zmiana?
 • Twoje emocje w zmianie. Dlaczego ich ignorowanie zemści się na Twojej skuteczności?
 • Jak kierować emocjami swoimi i innych, by zmieniać zachowania?
 • Twój obszar wpływu – nazwij go byś mógł w tym zakresie operować i nie narażać się na frustrację.
 • Komunikowanie się w procesie zmian i reagowanie na reakcje na zmiany – workshop oparty o casey z życia firmy.
 • Kluczowa zmiana we mnie, by skuteczniej komunikować się w obliczu zmian w firmie to…
 • Action Plan Zdefiniowanie zakresu pożądanej zmiany – planowanie własnego rozwoju.

 Czas trwania: 2 dni szkoleniowe