Zarządzanie zespołem rozproszonym

Wyzwania Globalnej Pracy Zespołowej

Zespoły rozproszone (wirtualne) to wymóg obecnych czasów, gdy klienci i współpracownicy rozrzuceni są po całym świecie. Skuteczne zarządzanie rozproszonym teamem może być wyzwaniem. Jednak dobrze prowadzony i sprawnie komunikujący się zespół wirtualny pracuje efektywnie i przynosi oczekiwane rezultaty.

Jak zarządzać rozproszoną pracą zespołową? - szkolenie dla liderów


Tematyka:

 • Praca w Zespołach Rozproszonych
 • Narzędzie Cultural Detective
 • Kluczowe wyzwania w pracy globalnego zespołu
 • Przejście: z wykonywania zadań do współdzielenia, od zespołu do zaufania, od terytorium do synergii, od czasoprzestrzeni do wykonania
 • Techniki minimalizowania chaosu, czarnych dziur i martwych punktów w pracy zespołowej.
 • Analiza Przypadków  
 • 5 głównych faz cyklu zycia globalnych zespołów oraz ich cechy charakterystyczne
 • Czynniki sukcesu Globalnych Zespołów
 • Przykłady rozwiązań zaawansowanych technologii w globalnej pracy zespołowej
 • Przykłady opracowania strategii do efektywnej pracy wirtualnej zespołów globalnych.
 • Analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju.

 Czas trwania: 2 dni szkoleniowe