Menedżer jako rekruter

Pytam, Poznaję, Przewiduję, Zyskuję – warsztaty prowadzenia rozmów rekrutacyjnych

Dobrze zrekrutowane zespoły są podstawą długotrwałego sukcesu firmy. I odwrotnie: złe decyzje rekrutacyjne są powodem ogromnych kosztów. Dlatego już nie tylko działy HR, ale także kadra menedżerska coraz częściej doskonali się w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych.

Jak z morza kandydatów wybrać pracowników, w których rozwój będzie warto inwestować swój czas i energię? Jak uniknąć błędów i nietrafnych decyzji?

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer: 

 • Będzie potrafił precyzyjnie określić, jakiej osoby potrzebuje do swojego zespołu - będzie umiał sformułować wymagania odnośnie kwalifikacji i osobowości kandydata oraz będzie potrafił wartościować, które czynniki są najważniejsze.
 • Będzie umiał zaplanować strukturę swojej rozmowy z kandydatem. 
 • Rozwinie umiejętność zadawania pytań i pozna ciekawe techniki prowadzenia rozmowy, które od razu będzie mógł stosować.
 • Pogłębi świadomość wpływu swojego zaangażowania i stylu prowadzenia rekrutacji na otrzymywane efekty rozmowy.
 • Dowie się, co właściwie kryje się pod pojęciami „osobowość”, „motywacja”, „kreatywność” i będzie mógł je opisywać i mierzyć.
 • Stanie się świadomy procesów, które mogą zakłócić obiektywną ocenę kandydata.
 • Pozna europejskie standardy organizacji rekrutacji i komunikacji z kandydatem. 

Rekrutacja - szkolenie dla menedżerów

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności: 
  • precyzyjnego formułowania wymagań odnośnie kwalifikacji i osobowości kandydata,
  • planowania struktury rozmowy z kandydatem.
 • Poznanie technik prowadzenia rozmowy z kandydatami.
 • Pogłębienie świadomość wpływu swojego zaangażowania i stylu prowadzenia rekrutacji na otrzymywane efekty rozmowy.
 • Poznanie sposobów opisu i pomiaru pojęć: „osobowość”, „motywacja”, „kreatywność”.
 • Zwiększenie świadomości procesów, które mogą zakłócić obiektywną ocenę kandydata.
 • Zapoznanie z europejskimi standardami organizacji rekrutacji i komunikacji z kandydatem. 

Tematyka:

 • Cel rozmowy rekrutacyjnej. Wiedza, którą menedżer musi zgromadzić o kandydacie, zanim podejmie decyzję o jego zatrudnieniu. 
 • Osobowość i motywacja. Podejście psychologiczne stosowane w biznesie.
 • Profil kandydata. Od określenia cech, jakie musi posiadać pracownik firmy, przez różnice w percepcji CV między działem HR a menedżerem, aż do dobrych praktyk selekcji CV. 
 • Metodologia rozmowy: od cegiełek, czyli pytań po budowle, czyli wywiad.
 • Badanie wiarygodności kandydata: metody i sposoby na weryfikację przyszłego pracownika.
 • Dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej firmy.
 • Podejmowanie decyzji: od czynników zakłócających obiektywną ocenę kandydata po kandydata dopasowanego – koncepcja podejmowania decyzji rekrutacyjnej wg Belbina.
 • Standardy komunikacji z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego. Jak zadbać o Employer Branding: zapraszanie, informowanie, udzielanie informacji zwrotnej kandydatowi.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe