Standardy Jakości Obsługi Klienta – tworzenie i rewitalizacja

Warsztat szkoleniowy

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy, jak w organizacji opracować lub zrewitalizować standardy obsługi.

 • Jakie czynności krok po kroku doprowadzą Cię do powstania standardów jakości obsługi?
 • Skierowane jest do menedżerów, pracowników marketingu, pracowników zarządzających siecią punktów obsługi, call center, którzy w codziennej pracy wdrażają i weryfikują jakość obsługi klienta.
 • Zasadniczą częścią warsztatu jest praktyczne tworzenie przykładowych standardów, rozwiązywanie konkretnych problemów.
 • Uczestnicy w trakcie warsztatu nabędą również umiejętności rozpoznawania oczekiwań klienta i ich przełożenia w obszarze obsługi.
 • W trakcie ćwiczeń poruszane będą kwestie zarządzania jakością w obsłudze klienta, analizowania informacji w organizacji jako podstawy do budowy standardów obsługi

Tematyka:

 • Czym jest Jakość?
 • Potrzeba Standardów Jakości Obsługi Klienta (SJOK) vs. potrzeba Klienta. KPI, KGI dla jakości i rola SJOK. Decyzja o rozpoczęciu prac nad SJOK.
 • Analiza danych dla przyszłego Standardu Jakości Obsługi Klienta (SJOK).
 • Testowanie Standardów Jakości Obsługi Klienta
 • Finalna wersja Standardów Jakości Obsługi Klienta
 • Zasady zlecania badania opracowania Standardów Jakości Obsługi Klienta
 • Prezentacja Standardów Jakości Obsługi Klienta  w organizacji – samodzielnie, czy przez wykonawcę.