Moderator procesu Customer Journey Map - szkolenie otwarte

Warsztat certyfikujący


Jeśli chcesz na co dzień nie tylko tworzyć Mapy Podróży Klienta w swojej organizacji, ale również nauczyć się jak krok po kroku uczyć innych w swojej firmie, jak korzystać z tego narzędzia – to jest warsztat dla Ciebie. Możesz w ten sposób budować kulturę customer experience wewnątrz swojej firmy dzięki pracy i zaangażowaniu Waszych pracowników!

Szkolenie certyfikujące jest prowadzone w formie warsztatu, który pozwala nabyć kluczową wiedzę, ale też praktyczne umiejętności, narzędzia niezbędne do prowadzenia projektów klasy Customer Journey Map.


 
Dzięki temu warsztatowi:

 • poznasz dokładne czym jest i jak wykorzystywać Customer Journey Map na co dzień
 • otrzymasz know how do tworzenia map podróży klientów w swojej firmie
 • poznasz podstawowe zasady pozyskiwania informacji od klientów: wywiady indywidualne, ankiety wraz z wzorem scenariusza i ankiety badające doświadczenie klienta (CX) CJM
 • poznasz wyzwania, narzędzia i kroki, które stanowią o sukcesie w tworzeniu mapy
 • poznasz kluczowe zasady – i konkretne wskazówki – niezbędne w codziennej pracy facilitatora, który ma efektywnie prowadzić pracę grupy tworzącej mapę podróży klienta


Adresaci:

 • Członkowie zespołów CX/CEM
 • Kierownicy i członkowie projektów CX
 • Pracownicy zespołów Customer care/obsługi klientów

 
Tematyka:

 • Czym są Customer Experience (doświadczenia Klientów)?
 • Jak i czym możesz mierzyć doświadczenia Klienta (CX)?
 • Ścieżka podróży (CJM)
 • Pojęcia CJM
 • Proces tworzenia CJM
 • Badania klienckie: Klienci jako źródło (bez)cennych informacji do tworzenia CJM i strategii Customer Experience
 • W jaki sposób pozyskiwać wiarygodne informacje od klientów?
 • Jak poprowadzić proces badawczy od zaproszenia/rekrutacji do podziękowania
 • Buyer Persona (BP) – budowa BP i wchodzenie w buty klienta
 • Jak budować Customer Journey Map – krok po kroku opis procesu budowy
 • Customer Journey Map – warsztat budowy mapy podróży klienta
 • CJM Analiza map wytworzonych na arkuszach podczas warsztatu
 • CJM Synteza – wnioski na poziomie map
 • Customer Journey Map. Analiza przebiegu i rezultatów warsztatów
 • Action Plan – zdefiniowanie procesu CJM w terminach organizacji i stworzenie założeń opisującego go dokumentu
 • Budowa CJM - rola moderatora
 • Analiza faz pracy grupy warsztatowej na postawie wcześniejszych 2 dni warsztatów - metapoziom.
 • Komunikacja prowadzącego spotkanie z grupą – co warto, by moderator wiedział o procesach grupowych i komunikacji.
 • „Narzędziownia CJM” cd., czyli niezbędnik dla moderatora grup CJM, stanowiący kompleksowe ujęcie facylitacji grup CJM z perspektywy umiejętności, technik, postawy oraz przebiegu warsztatu CJM
 • Prowadzący inspirujący grupę do pracy – narzędzia moderatora – rozwinięcie i ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych.
 • Przygotowanie spotkania: pojedynczego i serii spotkań.

Czas trwania: 3 dni warsztatu + 8h indywidualnych konsultacji powarsztatowych.

Terminy:

 • wiosna 2020 Kraków

 

Moderator procesu Customer Journey Map - szkolenie otwarte ProOptima