Nowa jakość komunikacji

Szkolenie podstawowe

Na komunikacji znamy się wszyscy, ponieważ wszyscy się komunikujemy. Jednak usprawnianie jej nie jest już takie łatwe. Większość problemów w porozumiewaniu się wynika z nieoczywistych związków między naszym zachowaniem, a jego efektem -  zachowaniami i decyzjami osób, z którymi się komunikujemy. O skuteczności komunikacji decyduje odbiorca, stąd nasza propozycja szkolenia oparta jest nie tylko o dostarczanie wiedzy na temat tego, jak się komunikować skuteczniej, ale o diagnozę tego jak to robimy rzeczywiście. Na bazie tej uzyskanej od trenerów informacji zwrotnej można dopiero skutecznie planować i zmieniać nawyki komunikacyjne.

Komunikacja - warsztaty

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy: 

 • Poznają dominujący wzorzec komunikacji w ich grupie.
 • Zrozumienie przyczyny problemów z komunikacją.
 • Zyskają świadomość swoich mocnych stron w komunikowaniu się.
 • Rozwiną kluczowe kompetencje komunikacyjne: wyrażanie się, słuchanie i posługiwanie się informacją zwrotną.

Cele szkolenia:

 • Diagnoza wzorca komunikacji obecnego w grupie uczestników, zespole i firmie.
 • Dotarcie do przyczyn nieporozumień w komunikacji, a nie tylko objawów braku współpracy.
 • Zwiększenie świadomość swoich predyspozycji, mocnych i wymagających wzmocnienia stron w komunikacji.
 • Zdefiniowanie pożądanej jakości komunikowania się w zespole, dziale, firmie.
 • Rozwój kluczowych kompetencji komunikacyjnych: słuchania, wyrażania się, posługiwania się informacją zwrotną.
 • Zainicjowanie zmiany nieefektywnych sposobów porozumiewania się na bardziej komfortowe i skuteczne. 
 • Wypracowanie firmowych, użytecznych zasad komunikowania się umożliwiającego efektywną współpracę.

Tematyka: 

 • Komunikowanie się i współpraca w zespole oraz między zespołami – mity i przekonania kontra rzeczywistość. 
 • Porozumiewanie się na co dzień. Jak rozmawiać ze współpracownikami, by praca była efektywna? 
 • Porozumiewanie się - dialog zbudowany na słuchaniu, pytaniu i obecności informacji zwrotnej – seria ćwiczeń.rozwijających umiejętności komunikacyjne.
 • Doskonalenie komunikacji – videotrening.
 • Przepływ informacji w zespole (jak korzystać z kanału formalnego i nieformalnego dla pozyskiwania i przekazywania istotnych informacji).
 • Wypracowanie zasad komunikowania się w obrębie firmie, jako zaleceń do wykorzystania po powrocie do pracy.
 • Action Plan – Zmiany krytyczne i przydatne dla wzmocnienia współpracy w zespole, dziale, firmie.


Czas trwania: 2 dni szkoleniowe