Zaawansowana komunikacja

Jak osiągnąć przełom w kontaktach dzięki rozmowie?

Milczenie powoduje, że 91% zakrojonych na szerszą skalę przedsięwzięć biznesowych ponosi porażkę. (“CHAOS Chronicles,” Standish Group, 2004 and “The Strategy Focused Organization,” Kaplan and Norton, 2001)

Skoro milczenie w relacjach z szefem, współpracownikami czy kontrahentami jest aż tak niekorzystne, to dlaczego jest tak powszechne? Milczymy najczęściej dlatego, że nie wiemy jak inaczej rozmawiać. Zamiast aktywnie rozwiązać problem, próbujemy zwrócić uwagę nie wprost lub próbujemy przeczekać, licząc na to, że sytuacja sama się rozwiąże. Początkowo podejmowane próby reagowania pod wpływem silnej frustracji na ogól zaogniają sytuację. To utwierdza nas w przekonaniu, że nie warto podejmować kolejnych prób. 

Czy można inaczej? 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy: 

 • Nauczą się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi oraz umiejętności doprowadzania do trwałej poprawy relacji z innymi osobami w środowisku zawodowym i prywatnym.
 • Dowiedzą się na temat warunków i zasad prowadzenia konstruktywnej rozmowy.
 • Odkryją i przełamią indywidualne bariery stojące na przeszkodzie do prowadzenia konstruktywnych rozmów

Zaawansowane szkolenie z komunikacji

Cele szkolenia:

 • Nauczenie uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych oraz umiejętności doprowadzania do trwałej poprawy relacji z innymi osobami w środowisku zawodowym i prywatnym.
 • Dostarczenie wiedzy na temat warunków i zasad prowadzenia konstruktywnej rozmowy.
 • Odkrycie i przełamanie indywidualnych barier (nawyków, przekonań) stojących na przeszkodzie do prowadzenia konstruktywnych rozmów.
 • Zwiększenie efektywności i komfortu pracy uczestników oraz zespołów, w których pracują.
 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju inteligencji interpersonalnej dla każdego uczestnika szkolenia.


Tematyka:

 • Relacje a wyzwania w komunikacji.
 • Relacje w firmie a obieg informacji i jego wpływ na trafność decyzji biznesowych.
 • Klimat współpracy a wyniki organizacji.
 • Trudno mierzalne koszty niezdrowych relacji – stres, spadek morale, niska motywacja, sabotaż.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie lub ich brak jako wskaźnik jakości relacji interpersonalnych w firmie. 
 • 6 kategorii zachowań, które utrudniają osiągania porozumienia – powszechne złe nawyki rozmawiania.
 • Co dzieje się kiedy ludzie się nie dogadują? - ukryta dynamika relacji interpersonalnych.
 • Prawa psychologiczne sterujące „dziwnym” zachowaniem się rozmówców.
 • Kluczowe kompetencje komunikacyjne oraz ich niedostatki.
 • Wizja konstruktywnej rozmowy – jak poprowadzić ją inaczej niż do tej pory?
 • Ćwiczenie umiejętności składowych – krytyczne cegiełki dialogu.
 • Podejmowanie dialogu w trudnych sytuacjach.
 • Całościowa rozmowa – videotrening. 
 • Kultywowanie pozytywnych relacji w środowisku zawodowym.
 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju inteligencji interpersonalnej.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe