Zdemaskuj kłamcę!

Jak podejmować dobre decyzje odkrywając fałsz w komunikacji?

Sztukę demaskowania kłamstwa opanować można wyłącznie dzięki solidnym, naukowo sprawdzonym i opracowanym metodom, które pozwolą zaznajomić się z psychologicznymi i fizjologicznymi prawidłowościami dotyczącymi nieprawdziwego komunikowania. Doskonalenie swoich umiejętności w tym zakresie bezsprzecznie zwiększy nasze bezpieczeństwo i pewność w komunikacji z innymi – zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Chcesz się tego nauczyć? 

Zapraszamy na pierwszy na polskim rynku praktyczny warsztat uczący rozpoznawaniu kłamstwa w oparciu o metody naukowe.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Zwiększenie własnej skuteczności w wykrywaniu kłamstwa.
 • Uwrażliwienie na przekaz niewerbalny w interakcjach interpersonalnych, w tym także przekaz sygnalizujący niepewność lub nieszczerość nadawcy.
 • Poznanie częstych błędów w identyfikacji kłamstwa i mitów z nim związanych.

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie podpisujący kluczowe umowy ze strategicznie ważnymi Klientami.
 • Pracownicy działów rekrutacji odpowiedzialni za dobór i selekcję personelu.
 • Menedżerowie działów zakupów, którzy oceniają wiarygodność dostawców.
 • Kuratorzy sądowi i pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwości, policji.
 • Pracownicy urzędów egzekwujących zobowiązania wobec Państwa.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie własnej skuteczności w wykrywaniu kłamstwa.
 • Uwrażliwienie na przekaz niewerbalny w interakcjach interpersonalnych, w tym także przekaz sygnalizujący niepewność lub nieszczerość nadawcy.
 • Poznanie częstych błędów w identyfikacji kłamstwa i mitów z nim związanych.

Tematyka:

 • Definicja kłamstwa i jego rozumienie w aspekcie psychologicznym i socjologicznym. 
 • Rodzaje kłamstwa, jego przyczyny i cele – dlaczego ludzie kłamią i kłamać będą?
 • Portret kłamcy i okłamywanego – jak się widzimy nawzajem.
 • Mity i fakty – popularne przekonania dotyczące kłamstwa obecne w powszechnej świadomości i promowane przez media. 
 • Emocje towarzyszące komunikacji kłamliwej – neurofizjologiczne i psychologiczne konsekwencje kłamania, czyli co się dzieje w głowie i ciele kłamcy. 
 • Kulturowe aspekty kłamstwa – kiedy możemy, musimy i chcielibyśmy kłamać ze względu na kulturę.
 • Stres i kłamstwo a komunikacja niewerbalna – fizjologiczne i neurologiczne podstawy zachowania kłamcy, czyli co się dzieje i dlaczego w trakcie kłamstwa.
 • Wiarygodność nadawcy – definicja, elementy konstytuujące wiarygodność, rola komunikacji niewerbalnej.
 • Wpływ kontekstu i sytuacji na czujność odbiorcy – kiedy kłamca skutecznie uśpi naszą czujność i dlaczego.
 • Diagnozowanie kłamstwa na poziomie niewerbalnym – jak rozróżnić kłamstwo od prawdy, granice naszych możliwości.
 • Pamięć – największy wróg kłamstwa – sposoby jej wykorzystania.
 • Strategie zachowania w rozmowie z kłamcą – w jaki sposób można postępować z podejrzanym o kłamstwo.
 • Kłamstwo a perswazja – oszukiwanie w „uczciwy” sposób. 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Przeczytaj więcej o komunikacji: