Negocjacje na co dzień

Jak unikać konfliktów dzięki negocjacjom rzeczowym?

Większość osób, które przystępują do negocjacji, podchodzi do nich jak do próby sił:

 •  Kto się poczuje silniejszy – dyktuje warunki,
 •  Kiedy siły są wyrównane – zaczyna się poszukiwanie kompromisu.

Dlaczego sięganie po kompromis jest błędem?

 •  Zawsze wiąże się z ustępstwem.
 •  Zamyka dyskusję, czyli przekreśla szansę na lepsze rozwiązanie.
 •  Nie daje satysfakcji żadnej ze stron.

Długie lata powszechnego stosowania negatywnych praktyk odcisnęły wyraźne piętno. Ludzie z trudem przyjmują informację, że można inaczej – że można w konstruktywnym dialogu odnaleźć obszar obopólnych korzyści. Często pojawia się reakcja: „Koncepcja piękna, ale w praktyce nie zadziała”. Rzeczywiście, dopóki żywimy takie przekonanie – nie zadziała. 
Co się stanie, kiedy zmienimy nastawienie i rozwiniemy umiejętności?

Szkolenie z negocjacji

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik: 

 • Negocjując, będzie mógł osiągać więcej niż oczekuje, poprzez: wykorzystanie odpowiedniej procedury przygotowania, pytania umożliwiające na sterowanie przebiegiem rozmowy, pozwalające odkryć interesy partnera i znajdować korzystne dla obu stron rozwiązania.
 • Zyska elastyczność, po tym jak uświadomi sobie negatywne konsekwencje stosowanego stylu negocjowania i zostanie zainspirowany do zmiany nawyków w negocjacjach.
 • Rozwinie swój indywidualny styl negocjatora oparty o mocne strony.

Cele szkolenia:

 • Rozwój kompetencji negocjacyjnych takich, jak:
  • przygotowanie do negocjacji, 
  • planowanie strategii negocjacyjnej,
  • umiejętność budowania relacji z partnerem w trakcie negocjacji, 
  • komunikacja i prowadzenie negocjacji.
 • Identyfikacja własnych mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju w ramach kompetencji negocjacyjnych.
 • Większa skuteczność poprzez nabycie nowych umiejętności i większa świadomość wywieranego wpływu w kontaktach z partnerami negocjacji.
 • Unikanie konfliktów i nawiązywanie korzystnych dla obu stron relacji. 
 • Przełamanie rutynowych działań w praktyce negocjowania.
 • Inspiracja do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów negocjowania i wywierania wpływu.

Tematyka: 

 • Targowanie a negocjacje z wizją. Między grą o sumie zerowej a grą niezerową - gra negocjacyjna. 
 • Ja jako negocjator. Diagnoza preferowanego stylu negocjacji.
 • Konflikt a negocjacje. Kiedy negocjacje są najlepszym rozwiązaniem, a kiedy nie należy ich stosować?
 • To co mówimy czy jak mówimy? Komunikacja w negocjacjach. 
 • Negocjacje z wizją. Charakterystyka, wskazówki i zasady prowadzenia negocjacji partnerskich. 
 • Przygotowanie z wizją. Osiem kroków dla osiągania więcej w negocjacjach.
 • Negocjacje z wizją. Praktyka negocjacji opartych o zasady – videotrening.
 • Za rok dwa będę negocjatorem, który... moja wizja negocjatora.
 • Sformułowanie planu dalszego rozwoju kompetencji negocjacyjnych, wybór obszaru pracy i action plan.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe