Trening asertywności

Zdecydowanie, ale z szacunkiem.

Asertywność jest jak powietrze - zauważamy jej ważność, gdy nagle jej zabraknie. Najczęściej wówczas, gdy rozmawiając z innymi zbyt szybko ulegamy lub dla obrony własnego zdania stajemy się agresywni. Przez taką nieumiejętną postawę cierpi efektywność zespołowa i osobista. Bycie nieasertywnym odbija się na relacjach w pracy. By zapobiegać trudnym interpersonalnie sytuacjom lepiej jest zawczasu doskonalić umiejętność konstruktywnej komunikacji.

Uczestnicy szkolenia będą doskonalić umiejętności:

 • Wyrażania własnego zdania i opinii w sposób dobitny, a jednocześnie nieagresywny.
 • Konstruktywnego wyrażania emocji (wobec przełożonych i podwładnych, w pracy i życiu osobistym).
 • Przyjmowania krytyki i negatywnych ocen.
 • Rozpoznawania symptomów agresji, uległości i skutków takiego zachowania.

Terning asertywności - szkolenie

Cele szkolenia:

 • Rozwój asertywnej postawy.
 • Dostarczenie doświadczeń w praktykowaniu asertywności.
 • Poszerzenie sposobów osiągania celów.
 • Podniesienie skuteczności w realizacji zadań wymagających współpracy.

Tematyka:

 • Mapa asertywności - autodiagnoza własnego poziomu, obszarów asertywności i jej braku.
 • Osiąganie celów z poszanowaniem praw i godności współpracowników.
 • Praktyczne ćwiczenia postawy asertywnej czyli: jak asertywnie wyrażać i egzekwować polecenia, jak wyrażać własną opinie i emocje, jak udzielać konstruktywnej asertywnej krytyki i jak ją przyjmować.
 • Asertywność w mowie ciała, na ile nasze ciało i głos wspomaga asertywność? Analiza nagrań wideo, indywidualne wskazówki od trenerów.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe